CASE

For å fremme de ansattes helse og velvære – og redusere helsekostnadene

Hvordan kunne et mer produktivt arbeidsmiljø oppmuntre de ansatte til en sunnere livsstil, samtidig som man reduserte fraværet? Og hvordan kunne det bidra til å redusere helsekostnadene? Slik førte våre food services til håndgripelige resultater for helsen og velværet.

638005164

1200

+

ansatte og gjester bespises hver dag

69

%

av alle solgte retter var WELL-retter

25–50

%

subsidiering av sunne måltider for å påvirke valgene

10

%

besparelser i årlige helsekostnader

$ 1 > 4,64

avkastning for hver dollar brukt på sunnere mat

Hos en av ISS Guckenheimers kunder, et ledende energiselskap, ønsket ledelsen å skape et mer produktivt arbeidsmiljø der man i større grad fremmet en sunn livsstil for de ansatte, samtidig som man reduserte fraværstallene.

Kunden ønsket å bruke velferdstiltaket ikke bare til å hjelpe de ansatte til å treffe sunnere avgjørelser, men også til å redusere helsekostnadene for de ansatte. 

Selskapet, som er oppført på Fortune 500-listen, driver med utvinning og produksjon av olje og naturgass, og fokuserer på landoperasjoner og fire kjerneområder for oljeproduksjon forskjellige steder i USA. De er oppført på S&P 500-indeksen. 

Slik har vi bistått dem: 

  • Vi utviklet og implementerte velferdsprogrammet «WELL», som legger til rette for sunnere matvaner ved å merke måltidene med en grønn eller rød etikett for å vise forskjellen på retter i og utenfor WELL-programmet. 
  • Vi samarbeidet tett med kundens velferds-team for å lage en meny med næringsrike alternativer, utviklet av ISS Guckenheimers Nutrition Strategy-team. I tillegg utarbeidet vi en egen markedsføringsplan for programmet. 
  • Vi gjorde de sunne måltidene rimeligere for å fremme salget av WELL-måltider og påvirke medarbeiderne til å ta sunne valg. 

Gjennom den detaljerte markedsføringsplanen for WELL-programmet har vi tilbudt grønnmerkede retter til mellom 25% og 50% rabatt over en femårsperiode. Subsidieringen av WELL-rettene førte til en jevn økning i antall medarbeidere som sluttet opp om programmet. Selv etter at vi reduserte rabatten, var det en jevn økning i antall solgte WELL-retter i forhold til andre retter. I tillegg til å utvikle velferdsprogrammet klarte vi å kutte kundens årlige helserelaterte kostnader med 10%. Hver dollar kunden brukte på sunnere mat, ga dem en avkastning på hele 4,65 dollar. 

Dette er et eksempel på hvordan ISS samarbeider med kundene for å bedre helsen og velværet og redusere helsekostnadene.  

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avmelde deg når som helst.

Historier fra arbeidsplassen

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester eller har spørsmål om noe annet? Vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt osshttps://www.issworld.com/nb-no/om-oss/kontakt/kontakt-oss