YRITYSVASTUU

Huolehdimme ihmisistä, tiloista ja yhteisestä maapallostamme

Vuodesta 1901 lähtien ISS on ollut yhtä kuin ihmisemme. Uskomme, että kun erilaiset osaajat tekevät saumatonta yhteistyötä, saamme aikaan ihmeitä. Kannamme osaltamme vastuun maapallosta, ammattilaisistamme sekä niistä yhteisöistä, joissa toimimme. Meitä motivoi se, että voimme palveluillamme tehdä elämästä ja työnteosta sujuvaa sekä maailmasta toimivan.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

SPEAK UP -ILMIANTOKÄYTÄNTÖ

Eettiset liiketoimintakäytännöt ovat osa yritysvastuuta

Kerromme tässä, kuinka toimintaohjeistomme vaikuttaa kaikkeen mitä teemme. Speak Up -ilmiantokäytäntö on kiinteä osa eettisiä standardejamme ja tapaamme toimia. Arvojensa ja toimintaohjeidensa mukaisesti ISS ei tingi toimintansa rehellisyydestä.

Lue lisää menettelytapaohjeistamme ja Speak Up -ilmiantokäytännöstä/tietoa-iss-sta/yritysvastuu/speak-up
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (14)

LUPAUKSEMME

Kestävä liiketoimintamalli, joka tekee maailmasta toimivan

Globaalina, lähes 500 000 työntekijän yrityksenä meillä on tärkeä rooli koko maailmaa koskevien haasteiden ratkaisemisessa. Painotamme kestävän kehityksen edistämisessä näitä kolmea teemaa:     

  • Ihmiset: Edistämme turvallisia työoloja, työntekijöiden terveyttä & hyvinvointia ja ihmisoikeuksia sekä monimuotoisuuden ja osallistamisen kulttuuria.   
  • Maapallo: Pienennämme ympäristövaikutustamme ja autamme asiakkaitamme luomaan kestäviä toimitiloja. 
  • Tuotto: Vaikutamme positiivisesti globaaliin liiketoimintaympäristöön noudattamalla liiketoiminnan standardeja ja vaadittua avoimuutta.  
Lue lisää/tietoa-iss-sta/yritysvastuu/yritysvastuuraportointi-kaytannot-ja-julkaisut

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Olemme sitoutuneet etenemään kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa kansainvälistä yhteisöä. Tavoitteemme on johtaa toimialaamme esimerkillä ja pyrkiä aina vaikuttamaan positiivisesti markkinaan, jolla toimimme. Pyrimme aina noudattamaan eettistä lähestymistapaa ihmisiin, koko maapalloon sekä liiketoimintaan ja edistämme näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

Tavoite 5

Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen

ISS tukee monimuotoisuutta ja kannustaa siihen. Suomessa lähes 60 prosenttia ISS:läisistä on naisia. Koko ISS-konsernissa pyritään jatkuvasti lisäämään naisten osuutta johtavissa tehtävissä sekä johtamiseen ja tutkintoon tähtäävissä ohjelmissa monimuotoisuus- ja osallistamisstrategian avulla. Sisäisissä koulutusohjelmissamme huomioidaan häirinnän ja syrjinnän vastaiset käytännöt.

Tavoite 8

Ihmisarvoisen työn ja talouskasvun edistäminen

Henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara. Panostamme ammattilaisimme ja heidän kehittämiseensä kaikilla organisaatiomme tasoilla. Ehkäisemme tapaturmia ja kuolemantapauksia, varmistamme reilun palkan ja kiellämme pakko- ja lapsityön sekä ihmiskaupan.
Tätä kaikkea valvotaan tiukasti muun muassa sisäisillä auditoinneilla.

Tavoite 10

Eriarvoisuuden vähentäminen

Yhtenä maailman suurimpana yksityisenä työnantajana takaamme yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille työntekijöillemme. Arvostamme monimuotoisuutta sen kaikissa merkityksissä, mukaan lukien etninen tausta, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuneisuus, uskonnollinen vakaumus, kieli, kulttuuri ja koulutustausta. Tarjoamme työntekijöille mahdollisuuden kehittää osaamistaan koulutusohjelmien kautta, mikä lisää heidän työ- ja uramahdollisuuksiaan.

SDG 12

Kestävien kulutus- ja tuotantomallien varmistaminen

Cleaning Excellence -ohjelmamme ja ympäristöystävällisten innovaatiohankkeidemme avulla pyrimme vähentämään kemikaalien kulutusta ja työskentelemään strategisten toimittajien kanssa kehittääksemme ja testataksemme uusia työkaluja, teknologioita ja prosesseja, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia. Panostamme ympäristöystävällisiin innovaatioratkaisuihin, kuten Diverseyn kattava SURE-siivoustuotteet, jotka ovat 100-prosenttisesti biohajoavia.

Tavoite 13

Ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjuminen

ISS on sitoutunut pienentämään omaa ja asiakkaidensa ympäristövaikutuksia
aina kun se on mahdollista. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa sekä heidän tiloissaan että niiden ulkopuolella ja toimimme strategisina neuvonantajina auttaessamme asiakkaitamme hallitsemaan hiilijalanjälkeä. ISS-konserni tavoittelee hiilineutraaliutta globaalisti vuoteen 2040 mennessä.

Tavoite 16

Rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon edistäminen

Pyrimme kitkemään kaikenlaisen syrjinnän ja epäeettisen käytöksen ISS:n toimintaohjeiden ja maailmanlaajuisten henkilöstöstandardien mukaisesti. Nämä käytännöt ovat perusta myös koulutusohjelmillemme, mukaan lukien kattava perehdytysohjelma, jonka aikana kaikki uudet työntekijät opastetaan työskentelytapoihimme ja arvoihimme. Korruptio ja lahjonta ovat laittomia ja vastoin arvojamme. Meillä on Speak Up -järjestelmä, jonka avulla työntekijät voivat ilmaista huolensa näistä asioista nimettömästi.

Meet our people option 2_Graded

MONIMUOTOISUUS JA OSALLISTAMINEN

ISS:llä teet työtä, jolla on merkitystä

Arvostamme ja toteutamme monimuotoisuutta. Takaamme yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille riippumatta etnisestä taustasta, iästä, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, mahdollisesta vammasta, uskonnosta, kielestä, kulttuurista tai koulutustaustasta. Tiimiemme monimuotoisuus on meille tärkeä kilpailuetu sekä voimavara kestävän liiketoiminnan ja menestyksen kannalta. Osallistava yrityskulttuurimme rohkaisee ammattilaisiamme ja tekee työpaikastamme luovan, tuottavan ja houkuttelevan.

Lue lisää/ura/urapolkusi-iss-lla/at/yrityskulttuurimme

Vastuullisuus mukana kaikessa

Olemme sitoutuneet toiminnallamme tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Näin tuotamme arvoa liiketoiminnallemme, sidosryhmillemme ja ympäröivälle maailmalle. Raportoimme suorituksistamme säännöllisesti ja avoimesti.

Tutustu konsernimme yritysvastuuraporttinhttps://brand.issworld.com/m/6bc40aed50ef3e84/original/ISS-Corporate-Responsibility-Report-2019.pdf

Tarinoita ihmisistä ja tiloista ympäri maailman