BLOGI

PURE SPACE luo turvallisempia tiloja

"Onko siellä varmasti turvallista?" Tuota kysymystä lukemattomat työntekijät pohtivat palatessaan takaisin työpaikalleen pitkän etätyörupeaman jälkeen. PURE SPACE on uusi konsepti, joka luo luottamusta ylläpitämällä työympäristöissä oikeaa hygieniatasoa ja varmistamalla tilojen turvallisuuden.

HQ Back to Work

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi ihmisten elämään ja työntekoon ympäri maailman. Työntekijöitä on lähetetty kotiin etätöihin infektioriskin pienentämiseksi. Turvavälistä on tullut turvallisuuden synonyymi. Tästä kaikesta aiheutunut eristäytyminen on ollut sekä henkistä että fyysistä. PURE SPACE on suunniteltu helpottamaan ihmisten turvallista palaamista työpaikoilleen. 

Teemme tiloista jälleen turvallisia 

Siinä on kaksi haastetta. Yritysten on luotava uudelleen fyysinen yhteys työntekijöiden ja työpaikkojen välille ja samalla huolehdittava tiukemmista työympäristöjä koskevista hygienia- ja desinfiointistandardeista. Yritykset haluavat palauttaa työntekijöille luottamuksen tunteen ja kasvattaa työpaikan turvallisuutta. 

PURE SPACE tarttuu haasteisiin kolmella tavalla: 

  • Asettamalla hygienian etusijalle ja poistamalla tartunnanlähteitä kolmannen osapuolen todentamilla prosesseilla ja toimenpiteillä. 
  • Tarjoamalla objektiivisia tapoja siivouksen tehokkuuden mittaamiseen. 
  • Tekemällä siivouksesta näkyvämpää työntekijöille. 
Kosketuspintojen siivouksen priorisointi 

PURE SPACE pyrkii varmistamaan parhaan mahdollisen hygieniatason ja minimoimaan tartuntalähteet. Tavallisia puhdistustuotteita käytetään yleensä tiheästi tapahtuvassa siivouksessa, ja niillä pyritään näkyvään puhtauteen eikä niinkään kosketuspintojen huolelliseen puhdistamiseen ja mikrobien poistamiseen kosketuspinnoilta. 

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että ovenkahvoissa, pöytätasoilla tai muilla kosketuspinnoilla oleva virus voi tartuttaa 2–4 tunnin sisällä jopa 40–60 % henkilöstöstä. 

PURE SPACE analysoi ruuhkaiset paikat ja merkittävimmät kosketuspinnat ja laatii kohteelle räätälöidyn hygieniasuunnitelman. Oikeiden puhdistustuotteiden käyttö on tärkeää, jotta kosketuspinnat olisivat turvallisia vielä useita tunteja desinfioinnin jälkeen. Head of ISS Group Health, Safety, and Quality Joseph Nazareth kertoo: "Meillä on vuosien kokemus työskentelystä siisteissä ympäristöissä, sairaaloissa ja terveydenhuollon toimipaikoissa, joissa hygienialla ja desinfioinnilla on suuri merkitys. PURE SPACE -konseptissa nämä tutut määräykset siirretään toimistoympäristöön". 

PURE SPACEn prosessit, käytännöt ja koulutukset on hyväksynyt DNV GL, yksi maailman merkittävimmistä riskienhallinnan ja laadunvarmistuksen sertifiointilaitoksista. "Pyrimme parantamaan työntekijöiden luottamusta työympäristön puhtauteen noudattamalla asianmukaisia puhdistus- ja desinfiointikäytäntöjä. Saavutamme tämän käyttämällä kolmannen osapuolen hyväksymiä menetelmiä”, sanoo Joseph. 

"Meillä on vuosien kokemus työskentelystä siisteissä ympäristöissä, sairaaloissa ja terveydenhuollon toimipaikoissa, joissa hygienialla ja desinfioinnilla on suuri merkitys. PURE SPACE -konseptissa nämä tutut määräykset siirretään toimistoympäristöön."

Joseph Nazareth, Head of ISS Group Health, Safety, and Quality
“Näyttää puhtaalta” vai “Tiedän täällä olevan puhdasta”? 

PURE SPACE auttaa säilyttämään työntekijän luottamuksen tarjoamalla näkyviä, tieteellisiä todisteita tilan puhtaudesta. 

“Meillä on tapana arvioida siivousjälkeä silmillämme”, Joseph sanoo. “PURE SPACE hyödyntää tiedettä ja teknologiaa puhtauden testaukseen ja todentamiseen." 

PURE SPACE käyttää siivoustuloksen tieteelliseen mittaukseen ATP-teknologiaa. ATP eli adenosiinitrifostaatti on molekyyli, jota löytyy vain elävistä soluista ja niiden ympäriltä. Siksi sitä voidaan käyttää mikro-organismien pitoisuuksien ja hygieniatason mittaamiseen. "Tämän teknologian avulla siirrymme subjektiivisesta puhtauden arvioinnista objektiiviseen arviointiin tieteellisen mittauksen avulla", Joseph selventää. Tämän faktoihin ja näyttöön perustuvan menetelmän avulla voidaan hälventää epäilyt tilan puhtaudesta ja käyttövalmiudesta. 

Näkyvyys tuo mielenrauhaa  

Viestintä on toinen keskeinen tekijä, jolla kiinteistöjen käyttäjille taataan mielenrauha. ATP-testin tulokset ovat työntekijöiden saatavilla. Siten he pysyvät kartalla, millaisia toimenpiteitä heidän kiinteistössään on suoritettu. Avoimuus tuo työntekijöille varmuutta ja helpotusta. Näin he voivat keskittyä paremmin omaan työsuoritukseensa.  

ATP-testitulosten ohella tarjolla on muitakin näkyviä merkkejä, jotka auttavat työntekijöitä varmistumaan työtilansa turvallisuudesta. 

“Siivous on perinteisesti tehty aina sitten kun työntekijät ovat jo lähteneet kotiin", Joseph sanoo. "Mutta PURE SPACE tapahtuu päivisin, kun ihmiset ovat töissä." Tämä selkeä panostus hygieniaan tuo muitakin etuja: se auttaa työntekijöitä muuttamaan myös omaa toimintaansa niin, että toimitilat pysyvät turvallisina kaikille. 

Samat standardit kaikkiin tiloihin 

Globaaleille tai useissa paikoissa toimiville yhtiöille PURE SPACE tarjoaa hygieniatason määrittelyä kaikkiin tiloihin. Näin kyseisen yrityksen henkilöstö voi olla varma siitä, että toimipisteestä riippumatta hygieniataso on yhtä korkea. 

“Ottamalla käyttöön saman tuotteen yrityksen eri kiinteistöissä, alueilla ja jopa eri maissa, mittaustuloksia voidaan vertailla globaalilla tasolla. Näin voimme testata tuotteen tehokkuutta laajassa mittakaavassa ja kehittää tuotetta kokemuksen ja mittaustulosten perusteella", Joseph sanoo. 

Ei vain pandemian aikainen ratkaisu 

PURE SPACE on kehitetty palvelemaan poikkeustilanteessa, mutta Joseph uskoo tuotteen monien ominaisuuksien jäävän käyttöön myös koronapandemian jälkeen. 

“Siinä missä monet ohjelman elementit on kehitetty koronaviruksen torjumista varten, ne liittyvät myös laajempaan keskusteluun terveempien työympäristöjen ja kiinteistöjen luomisesta. Uskon, että meillä on mahdollisuus parantaa ihmisten hyvinvointia laajemminkin, ei pelkästään terveyden vaan myös mielenrauhan nimissä." 

Haluatko lisätietoa?

Toivotamme sinut tervetulleeksi puhtaisiin tiloihimme!Tutustu esitteeseemme ja ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.

Lue lisäämailto:Pure.Space@group.issworld.com

Pysy ajan tasalla

Tilaa ISS:n uutiskirje. Voit perua uutiskirjeen milloin tahansa.

Tarinoita ihmisistä ja tiloista ympäri maailman