JOHTO

ISS A/S:n hallitus

Kaikki hallituksen jäsenet ovat työnantajien edustajia lukuun ottamatta riippumattomia.

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

2023_BoD_Ben_Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 
2024_BoD_Henriette_Thygesen

Member of the board

Henriette Hallberg Thygesen

First elected in 2024.
Independent.
Born 1971. 
Danish citizen.
2023_BoD_Signe_Adamsen

Member of the board

Signe Adamsen (E)

First elected in July 2022 as employee representative
Not independent
Born 1967
Danish citizen
2023_BoD_Nada_Elboayadi

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

First elected in April 2019 as employee representative
Not independent
Born 1982
Danish citizen
2023_Rune Christensen

MEMBER OF THE BOARD

Rune Christensen (E)

Joined the Board in November 2023 as employee representative.
Not independent.
Born 1972.
Danish citizen.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta arvioi ulkoista talousraportointia ja keskeisiä kirjanpitokäytäntöjä, -ennusteita ja -arvioita sekä arvioi ja valvoo konsernin riskienhallintaa, sisäistä tarkastustoimintaa, Speak Up -ilmiantokäytäntöä ja liiketoiminnan eheyteen liittyviä kysymyksiä. Tarkastusvaliokunta valvoo myös konsernin sisäistä tilintarkastusta ja arvioi taloudellisia sekä osingonjakoon ja konserniverotukseen liittyviä käytäntöjä. Lisäksi tarkastusvaliokunta valvoo ja tarkastelee suhdetta riippumattomiin tilintarkastajiin, arvioi tilintarkastusprosessia ja tilintarkastajien pitkämuotoista tilintarkastuskertomusta sekä antaa hallitukselle tilintarkastajien nimittämistä koskevia suosituksia.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2022 seitsemän kertaa.

Vuonna 2022 tarkastusvaliokunta painotti aiempien vuosien tapaan konsernin kirjanpitokäytäntöjen noudattamisen seurantaa, keskeisten kirjanpitoennusteiden ja -arvioiden käyttöä sekä materiaalisia riskejä, joita liittyy talousraportointiin sisäisten tarkastusten järjestelmä mukaan lukien. Lisäksi valiokunnan käsittelyssä oli Speak Up -ilmiantokäytäntöön ja liiketoiminnan eheyteen liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunnan työjärjestystä arvioitiin konsernin sisäisen tarkastuksen työjärjestyksen sekä resurssien osalta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.
 

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

2024_BoD_Henriette_Thygesen

Member of the board

Henriette Hallberg Thygesen

First elected in 2024.
Independent.
Born 1971. 
Danish citizen.

Palkitsemisvaliokunta

Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan, joka tekee palkitsemiskäytännön valmistelua tukevia selvityksiä. Palkitsemisvaliokunta antaa hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevia arvioita ja suosituksia. Lisäksi se hyväksyy konsernijohdon palkkiot.

Valiokunta arvioi palkitsemiskäytäntöä vähintään kerran vuodessa ja varmistaa palkkioiden olevan palkitsemiskäytännön mukaisia.

Valiokunta voi palkata riippumattomia, ulkopuolisia asiantuntijoita neuvomaan valiokuntaa palkitsemisasioissa ja muissa valiokunnan tehtäviin kuuluvissa asioissa.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2022 seitsemän kertaa.

Vuonna 2022 palkitsemisvaliokunta keskittyi edelleen hallituksen ja konsernin johtoryhmän palkitsemisen arviointiin, mukaan lukien lyhyen aikavälin kannustinohjelma (STIP) ja pitkän aikavälin kannustinohjelma (LTIP) vuodelle 2022. Lisäksi valiokunta arvioi palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. 

Palkitsemisvaliokunnan toiminnasta vuonna 2022 kerrotaan lisää palkitsemiskertomuksessa.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.

 
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

chair

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen

2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta auttaa hallitusta varmistamaan, että hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenehdokkaiden nimittämismenettelyissä ja mainittujen elinten kokoonpanon arvioinnissa noudatetaan asianmukaisia suunnitelmia ja menettelyjä. Lisäksi nimitysvaliokunta antaa hallituksen, konsernin johtoryhmän ja hallituksen perustamien valiokuntien jäsenvalintoja koskevia suosituksia.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuonna 2022 kahdeksan kertaa.

Vuonna 2022 nimitysvaliokunnan keskeisiä tehtäviä olivat hallituksen uusien jäsenehdokkaiden hakuprosessiin osallistuminen ja suositusten tekeminen, seuraajasuunnittelun ja organisaatiomuutosten arviointi, hallituksen vuosiarviointiin osallistuminen ja hallituksen kokoonpanon arviointi.

Nimitysvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.
 

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta antaa hallitukselle suosituksia merkittävien yritysostojen, divestointien ja asiakassopimusten yhteydessä, arvioi suunnitteilla olevia transaktioita, tarkastelee merkittäviä transaktioita koskevia ISS:n käytäntöjä sekä analysoi valikoituja toteutuneita transaktioita. Valiokunta käsittelee myös uuden rahoituksen, jälleenrahoituksen tai olemassa olevan rahoituksen olennaiset muutokset.

Talousvaliokunta kokoontui vuonna 2022 kolme kertaa.

Vuonna 2022 talousvaliokunta arvioi joidenkin merkittävien asiakassopimusten tarjousmenettelyjä, julkisten hankintojen arviointiprosessia ja -standardeja sekä liiketoiminnallisia suunnitelmia ja divestointeja ja antoi hallitukselle niitä koskevia suosituksia. 

Talousvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

Hallituksen arviointi

ISS A/S:n hallitus suorittaa vuosittain hallitusarvioinnin. Kuvaus vuosittaisesta hallituksen arviointimenettelystä ja yleisistä johtopäätöksistä sisältyy ISS A/S:n lakisääteisiin yrityshallintoraportteihin vuodesta 2017. ISS A/S:n lakisääteiset hallinnointiraportit löytyvät alla olevasta linkistä.

Tutustu raportteihinhttps://inv.issworld.com/governancereport