MEIDÄN TARINAMME

Me luomme tiloja, joissa on hyvä olla

Me luomme tiloja, joissa on hyvä olla.

Tilat ovat ihmisiä varten, ja ihmiset vaikuttavat tiloihin. Suunnittelemme ja toteutamme yhteistyössä asiakkaan kanssa tiloja, jotka ovat toimivia, älykkäitä ja tuottavia. Meidät valitaan kumppaniksi, koska luomme, hallinnoimme ja ylläpidämme ympäristöjä, joiden ansiosta elämä on helpompaa, tuottavampaa ja mukavampaa. Ammattilaisemme välittävät niistä ihmisistä, joiden elämään palveluillamme vaikutamme. Henkilökohtainen läsnäolo ja ratkaisukyky innoittavat ja ilahduttavat tiloissa toimivia.

Jokainen asiakkaan tiloissa työskentelevä ISS:läinen on koulutettu ja motivoitunut työskentelemään laatuvaatimukset täyttäen ja ylittäen. Opimme ymmärtämään tilojen käyttäjien tarpeet, kun työskentelemme asiakkaiden rinnalla heidän arjessaan.

Datan ja kokemuksen perusteella kehitämme innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja, joilla vastaamme palvelutuotantoon kohdistuviin toiveisiin ja tarpeisiin. Näin hallitsemme riskejä ja kustannuksia sekä varmistamme johdonmukaisesti palveluidemme laadun. Olemme globaali yhtiö ja vaalimme reiluuden, tasa-arvoisuuden ja osallistamisen perinteitä. Rohkaisemme kaikkia ISS:läisiä ratkaisemaan haasteet ja tarttumaan mahdollisuuksiin, kun he sellaisia omassa työssään kohtaavat. 

Yhteinen tehtävämme on luoda palvelu, joka vie asiakkaamme tavoitteisiinsa. Olemme mukana auttamassa, oli kyseessä potilaita parantava sairaala, tuottavuuttaan tehostava yritys, matkustajia palveleva lentokenttä tai tuotteita valmistava tehdas. Me luomme tiloja, joissa on hyvä olla.

Meitä motivoi se, että voimme palveluillamme tehdä elämästä ja työnteosta sujuvaa sekä maailmasta toimivan.

Unity

Yhtenäisyys

Luotamme toisiimme sekä uskomme samanarvoisuuteen, osallistamiseen ja yhteenkuuluvuuteen – kulttuuriin, jossa jokainen voi ja saa olla oma itsensä.  Luotamme.

Se tarkoittaa erilaisten kykyjen ja tiimien rakentamista, yhteistyön mahdollistamista, toisten tukemista ja toisilta oppimista. Kun työskentelemme yhdessä, luomme paremman kokemuksen asiakkaille ja heidän yhteisöilleen. Vain yhdessä ja yhtenäisinä voimme toimia tarkoituksemme mukaisesti.


Honesty

Rehellisyys

Emme tingi rehellisyydestä. Kunnioitamme asiakkaitamme, työtovereitamme ja yhtiötämme. Kunnioitamme

ISS vaalii reiluuden, tasa-arvoisuuden ja osallistamisen perinteitä. Pyrimme luomaan avointa viestintä- ja yhteistyökulttuuria, jossa ihmisten erilaisuutta ja yksilöllistä panosta kunnioitetaan ja arvostetaan.

Responsibility

VASTUULLISUUS

Välinpitämättömyys on moraalitonta. Välitämme siitä, mitä teemme ja kenelle. Välitämme.

Niin omien ammattilaistemme kuin asiakkaidemme terveys ja hyvinvointi on meille ensisijaista. Haluamme ihmistemme olevan tyytyävisiä ja tuntevan itsensä arvostetuiksi. Haluamme heidän menestyvän. Osoitamme, että välitämme: luomme turvallisen ja viihtyisän työympäristön sekä kehitämme kaikkia niitä yhteisöjä, joissa teemme työtä.

Entrepreneurship

Yrittäjyys

Teot puhuvat puolestaan. Jokaisella ISS:läisellä on lupa toimia, ja heiltä myös odotetaan sitä. Toimimme

Me ISS:läiset johdamme näyttämällä esimerkkiä. Se tarkoittaa ihmisten rohkaisemista toimimaan ja innovoimaan: tekemään kehitysehdotuksia toimintaan ja työskentelytapoihin sekä puuttumaan toimintamme tarkoituksen tai arvojemme vastaiseen käytökseen. Ihmisemme tietävät, että heillä on lupa toimia ja tehdä oikein.

Quality

Laatu

Olemme ammattilaisia, joiden intohimona on laatu. Teemme, mitä lupaamme. Teemme, mitä lupaamme

Me ISS:läiset olemme osa yhtä suurta, globaalia perhettä, jossa kaikkien toiminnalla on yhteinen tarkoitus – toteutamme huippuluokan palvelukokemuksia. Osaavat, rohkeat ja motivoituneet ammattilaisemme luovat näitä kokemuksia korkeimmat laatustandardit täyttäen kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä.

MEIDÄN TARINAMME

ISS:n perintö muodostuu historiastamme ja ammattilaisistamme

ISS – sellaisena kuin se nykyään tunnetaan – perustettiin vuonna 1934, mutta yrityksen juuret ulottuvat niinkin pitkälle kuin vuoteen 1901. Alun perin ISS välitti vartijoita paikallisille yrityksille, ja siitä alkaen, koko kehityskaarensa ja kasvunsa ajan, ISS on pitänyt kiinni samoista arvoista. Ihmisten ja tilojen yhdistäminen on aina ollut liiketoimintamme ydin – jotta maailma toimisi paremmin.

Tarinoita ihmisistä ja tiloista ympäri maailman