CASE

Kokonaispalveluratkaisu säästää aikaa ja rahaa

Yrityksen kasvaessa myös sen kiinteistöportfolio kasvaa ja tuo mukanaan kustannusten nousua ja joskus epäjohdonmukaisuutta kiinteistönhoidon laadussa, turvallisuudessa ja vaatimustenmukaisuudessa. Autoimme monikansallista yritystä säästämään rahaa muuttamalla radikaalisti heidän lähestymistapaansa kiinteistönhallintaan.

Saving time and money with Integrated Facility Services

Tulokset

100

%

Liiketoiminnan käyttöaste

13,80

%

säästöt kiinteistön ylläpitokustannuksista tähän mennessä

7

+

miljoonaa palvelutuotantotuntia, tapaturmataajuus (LTIF) nolla

4 000

+

suunniteltua, ennaltaehkäisevää toimenpidettä

330

+

myyjää vähemmän

Globaalisti toimiva asiakasyrityksemme on sähkö- ja robotiikka-alan asiantuntija. He esittivät meille haasteen. Yrityksellä on Intiassa tehtaita, toimistoja ja vierasmajoja, joita hallinnoi 330 eri palveluntarjoajaa 43 eri kohteessa. Kun palveluntarjoajia on näin paljon, yhtiön oli entistä hankalampaa hallinnoida omaisuuttaan, kustannuksiaan ja palvelun laatua. Olisiko ISS oikea kumppani yksinkertaistamaan yrityksen kiinteistönhallintaa?

Monesta yhdeksi

“Useiden toimittajien kanssa työskentely on yritykselle todella vaikeaa”, pohtii asiakkuusjohtaja JK ISS Intiasta. "Jos yrityksellä on vaikkapa viisi konttoria, niissä saattaa toimia kaksi, kolme tai jopa viisi eri kiinteistönhallintayritystä. Ne puolestaan käyttävät useita eri alihankkijoita siivouspalveluiden, teknisten palveluiden, turvallisuuspalveluiden, ravintolapalveluiden ja aulatoimintojen tuottamiseen. Kun lukuisissa kohteissa työskentelee lukuisia ihmisiä, ei ole olemassa myöskään selkeitä standardeja, koska nämä yritykset eivät kommunikoi keskenään eikä heillä ole käytössään yhteisiä toimintatapoja. Niinpä kaikki tämä jää yksin asiakkaan harteille."

Vuonna 2017 asiakas päätti keskittää kiinteistönhallintatoimintonsa ja luoda uusia erityisosaamisen standardeja, hallita riskejään paremmin ja ennen kaikkea vähentää kustannuksia. He siirtyivät monen toimittajan mallista yhteen kumppaniin ja valitsivat kokonaispalvelukumppanikseen ISS:n.

Saumaton siirtymävaihe

ISS:n täytyi suunnitella siirtymävaihe huolella, kun toimijoita oli niin paljon.

“Aloittaessamme meidän oli sovittava asiakkaan kanssa ensimmäiseksi selkeistä tavoitteista ja palvelutasosta. Arvioimme riskejä ja niiden pienentämistapoja. Laadimme yksityiskohtaisen siirtymävaiheen suunnitelman ja muutosjohdon viestintäsuunnitelman", asiakaspäällikkö kertoo.

Yksi suunnittelun suurimmista haasteista oli saada käsitys asiakkaan omaisuudesta. "Joistakin laitteistoista, niiden kunnosta tai ylläpitokustannuksista ei ollut saatavilla minkäänlaisia tietoja. Onnistuimme lopulta saamaan tiedot ja keräämään ne yhteen paikkaan, josta asiakkaan oli helppo saada statusraportit yhdellä napin painalluksella. Aiemmin tämä ei ollut mahdollista."

Sen lisäksi, että ISS:n asiakkuustiimi arvioi asiakkaan kiinteistöomaisuutta, se laati huolto- ja ylläpitosuunnitelman ja vastasi myös rekrytoinnista. "Siirtymävaihesuunnitelmaan sisältyi niiden osaamisalueiden ja taitojen kartoittaminen, joita rekrytoitavilta henkilöiltä tarvittiin. Meidän oli varmistettava, että tiimit koostuivat monitaitoisista ja tehokkaista ammattilaisista."

Toimivaa ja kustannustehokasta palvelua

ISS:n lähestymistapa, jossa ISS itse johtaa koko palvelutuotantoa aina henkilöstön palkkaamisesta lähtien, tuo asiakkaalle todellista lisäarvoa.

“Asiakkaalle tarjoamamme palvelumalli oli yksinkertainen. Loimme yhteisen alustan, johon kootaan kaikki parhaat toimintatavat ja joka auttaa hallinnoimaan koko toimintaa asiakkaan 43 eri toimipisteessä. Kaikki pyynnöt kulkevat keskitetyn helpdeskin kautta. Näin pystymme valvomaan toimintaa ja parantamaan palvelun tehokkuutta jatkuvasti. Tärkeintä on, että asiakas saa nyt kaikki olennaiset kiinteistöihin liittyvät tiedot yhdestä paikasta, mikä on paljon tehokkaampaa kuin vanha käytäntö."

Tulokset puhuvat puolestaan. Siirtymällä yhden toimittajan malliin asiakas on pystynyt vähentämään kustannuksia ja parantamaan tehokkuutta. Yrityksellä on myös selkeämpi käsitys omaisuudestaan.

Valmistautuminen kokonaispalvelukumppanuuteen

ISS virtaviivaistaa kiinteistönhoitopalvelumallia tuhansille asiakkaileen, joista monet ovat monikansallisia yrityksiä. Yhden toimittajan mallia harkitseville yrityksille JK antaa neuvon.

“Liiketoiminnan tavoite ja palvelulta odotettavat tulokset on määriteltävä selkeästi", hän huomauttaa. "On myös tunnistettava riskit siirtymisestä yhdentyyppisestä palvelusta toiseen sekä varmistettava, että organisaation rakenne on oikeanlainen. Lopuksi on kerättävä mahdollisimman paljon dataa omaisuudesta, omaisuuden kunnosta ja omaisuuden hoitoon liittyvistä kuluista. Käytämme tätä lähtökohtana, kun autamme määrittelemään liiketoimintaa tukevat ja yrityksen kanssa kasvavat palvelut.

Pysy ajan tasalla

Tilaa ISS:n uutiskirje. Voit perua uutiskirjeen milloin tahansa.

Tarinoita ihmisistä ja tiloista ympäri maailman