CASE

Näin varmistamme ihmisten ja tilojen turvallisuuden ja tuottavuuden koronapandemian aikana

Koronavirus muutti työpaikkoja tavalla, jota kukaan ei osannut kuvitella: moni työpaikka suljettiin kokonaan tai osittain. Teknisten palvelujen tiimimme ovat olleet valmiudessa koko ajan ja tarjonneet asiakkaille muun muassa strategista neuvontaa ja suunnitteluapua sekä auttaneet heitä ylläpitämään ja sulkemaan kiinteistöjä ja ottamaan niitä taas uudelleen käyttöön – turvallisesti. 

Group-UK Case Technical
Globaalia yhteistyötä ja tiedon jakamista
Tekniset palvelutiimit sopivat parhaasta lähestymistavasta aina yhdessä asiakkaan kanssa. Keskusteluissa on käyty läpi muun muassa kunnossapitojärjestelmiä sekä realistisia ja kustannustehokkaita tilojen sulkemissuunnitelmia, sovittu tiettyjen alueiden käyttöönotosta välttämättömissä tilanteissa ja laadittu uudelleenkäyttöönottosuunnitelmia sekä määräystenmukaisuuteen ja lakisääteisiin vaatimuksiin pohjautuvia ohjeita.

Sama yhteistyötä korostava lähestymistapa näkyy meillä myös sisäisesti: Meillä on globaali, toimialarajat ylittävä insinöörien verkosto, jossa on osaajia niin kuljetuksen, viestinnän, rahoituspalvelujen kuin terveydenhuollon alalta.

Martinin mukaan tämä verkosto on osoittautunut varsin arvokkaaksi. "Johtavat insinöörimme ovat tavanneet säännöllisesti ja jakaneet tietoa ja ajatuksia pandemiatilanteen muuttuessa. Olemme kyenneet reagoimaan nopeasti vaikeisiinkin tilanteisiin hyödyntämällä ajantasaista tietoa ja parhaita käytäntöjä."

Joustavuutta ja systemaattisia lähestymistapoja
Suunnitellessamme kiinteistöjen ylläpitoa, sulkemista ja uudelleen käyttöön ottamista tavoitteenamme on aina varmistaa, että toimitilat ovat turvallisia ja että ne täyttävät kaikki määräykset sekä edistävät fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Tämä on meille todella tärkeää aina, muutenkin kuin poikkeusoloissa.

Toimimme todella erikokoisissa ja erityyppisissä tiloissa. Lähestymistapaamme vaikuttavat asiakkaan tarpeiden lisäksi paikallisten hallitusten, viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden laatimat ohjeistukset.

“Asiakkaat ovat kaiken toimintamme keskipiste, ja räätälöimme palvelumme heidän tarpeidensa mukaisesti", Martin sanoo. "Esimerkiksi luomme räätälöityjä suunnitelmia asiakkaille, jotka toimivat kriittisissä ympäristöissä, kuten terveydenhuollossa. Niissä potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus on avainasemassa, samoin kuin koko väestön luottamuksen varmistaminen. Tai varmistamme pesutilojen turvallisuuden ja puhtauden käyttämällä innovatiivisia tuotteita ja ottamalla käyttöön uusia siivousohjelmia."

Teknisten palvelutiimiemme päätehtävä asiakkaiden tukemisessa on ollut varmistaa, että kiinteistöjä hoidetaan kriisiaikanakin tehokkaasti ja turvallisesti. Asiantuntijamme ovat tehneet asiakkaille tarkkoja suunnitelmia, kuinka toimitiloja suljetaan väliaikaisesti, kuinka niitä ylläpidetään ja kuinka niihin palataan turvallisesti.

Martin Harvey, Director of Engineering & Asset Management, ISS UK
Kiinteistöjen ylläpito
Espanjassa tekninen palvelutiimimme laati lääkeyritys Grifolsille paikalliset ylläpitosuunnitelmat. Niiden turvin toimistotilat voitiin sulkea tuotannon jatkuessa normaalisti. Grifols kehittää veriplasmaa ja muita tuotteita COVID-19-virusta vastaan, joten työn jatkuminen on elintärkeää. Tuimme yritystä säätämällä ilmastointia uudelleen, parantamalla raikkaan ilman sisäänvirtausta ja lisäämällä terveystoimia.

Ilmanvaihtojärjestelmien on toimittava turvallisesti kovassakin kuormituksessa. Erästä terveydenhuoltoasiakastamme tekninen palvelutiimi auttoi sairaalan tehohoito-, leikkaussali- ja vastaanottoalueiden ilmanvaihdon muutostöissä. Ilmanvaihto muutettiin ylipaineisesta alipaineiseksi viranomaissuositusten mukaisesti. Asensimme potilasosastojen ikkunoihin puhaltimet lisätäksemme ilmavirtausta koronapotilaille ja tuimme kriittisiä elintoimintoja seuraamalla hapen tasoja.

Kaupallisella sektorilla olemme tukeneet pankkeja, kuten TSB, RBS ja Danske Bank, jotta ne voivat toimia viranomaissuositusten mukaisesti ja pitää konttorinsa auki. Olemme myös kehittäneet räätälöityjä ylläpitosuunnitelmia yritysten pääkonttoreille, datakeskuksille ja tehtaille, jotta niiden toiminta säilyisi turvallisena.

Sulkeminen
Tilojen sulkemiseen liittyviä erityyppisiä tehtäviä on ollut paljon. Ne ovat vaihdelleet aina uima-altaiden tyhjentämisestä suurten infrastruktuurien hallintaan.

Joissakin tapauksissa meidän on täytynyt pitää toisia alueita toiminnassa ja sulkea toisia. Laadimme esimerkiksi Barcelonan nykytaiteen museolle suunnitelman, jonka turvin se pystyi sulkemaan ovensa turvallisesti. Samalla varmistimme, että taidekokoelman ympäristöolosuhdevaatimukset pystyttiin täyttämään sulun aikana.

Ovet avautuvat uudelleen
Normaaliin palaaminen ei onnistu vain napsauttamalla valot päälle. Jokainen tila on valmisteltava huolella, jotta ihmiset voivat oleilla siellä turvallisesti.

“Kiinteistöjen uudelleen avaamisen helpottamiseksi tekniset tiimimme ovat laatineet monenlaisia suunnitelmia", Martin selittää. "On muokattu WC-tiloja kosketusvapaiksi, tarkasteltu kokous- ja taukotilojen turvallisuutta, suunniteltu uudelleen ravintolatiloja sekä otettu tarvittaessa testauksia käyttöön."

Turvallisen työympäristön varmistaminen
Sulkujen päättyessä autamme ihmisiä palaamaan toimitiloihin ja työpaikoille turvallisesti ja hallitusti yhdistämällä vakiotoimintatapoihin pandemian aikana opittuja käytäntöjä.

Arvioimme asiakkaiden tarpeita ymmärtääksemme heidän tarjoamiaan palveluja ja kartoitamme siivoukseen, ylläpitoon ja tekniikkaan tarvittavat muutokset. Monia uusia toimintamalleja tehostaaksemme hyödynnämme eri sektoreilta opittuja menetelmiä ja kehitämme toimintatapoja, kuten automaatio ja esineiden internet (IoT), joiden avulla esimerkiksi fyysisiä kosketuspisteitä voidaan minimoida.

Tämä kaikki ei kuitenkaan koske vain rakennuksia. Martin jatkaa: "Pyrimme parantamaan asiakkaiden kokemusta myös muilla tavoin heidän siirtyessään uuteen normaaliin. Tämä koskee hygieniaa, toimintatapojen muutosta, toimitilojen suunnittelua uudelleen ja jopa strategioita, joiden mukaisesti ihmiset liikkuvat töihin ja kotiin tai tekevät etätöitä."

Tällä tavoin teknisten palvelujen asiantuntijamme jatkavat uusien teknologioiden, välineiden ja palvelujen kehittämistä ja varmistavat asiakkaillemme turvallisen työympäristön.

Pysy ajan tasalla

Tilaa ISS:n uutiskirje. Voit perua uutiskirjeen milloin tahansa.

Tarinoita ihmisistä ja tiloista ympäri maailman

Koronapandemia on vaikuttanut liiketoiminnan jatkumisen edellytyksiin. Myös asiakasyritystemme on täytynyt sopeuttaa toimintatapojaan ja kiinteistöihin liittyviä toimintoja uuteen tilanteeseen. Martin Harvey, Director of Engineering & Asset Management ISS UK:sta kertoo, kuinka olemme auttaneet asiakkaita teknisissä haasteissa.

Tekniset palvelutiimit ovat hyödyntäneet ISS:n vakiotoimintatapoja ja liiketoiminnan jatkuvuuden suunitelmia. Samalla on lähdetty ajattelemaan innovatiivisesti ja uudella tavalla: "Kiinteistöasiantuntijoidemme tärkeimpiä tehtäviä on ollut varmistaa, että asiakkaiden kiinteistöt toimivat tehokkaasti ja turvallisesti myös kriisiaikana", Martin kertoo. "Asiantuntijamme ovat tehneet asiakkaille tarkkoja suunnitelmia, kuinka toimitiloja suljetaan väliaikaisesti, kuinka niitä ylläpidetään myös kriisiaikana ja kuinka niihin palataan turvallisesti."