PRIVATLIV

Ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet på denne hjemmeside er udelukkende underlagt dansk lovgivning, uden hensynstagen til lovvalgsregler. Enhver tvist, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse, kan udelukkende afgøres af de danske domstole i København i Danmark.

Oplysninger på hjemmesiden 

Oplysningerne på denne hjemmeside præsenteres udelukkende med henblik på at give de besøgende adgang til eksisterende, tilgængelig information, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende handelsmæssige garantier, formålsegnethed og fastslåelse af, at der ikke foreligger krænkelse. 
 
ISS udviser rimelig omhu for at sikre, at hjemmesidens indhold er korrekt og opdateret. ISS garanterer dog ikke, og tager ikke ansvar for, hjemmesidens akkurathed, rækkefølge, punktlighed og fuldstændighed.  
 
Indholdet på denne hjemmeside stilles udelukkende til rådighed med henblik på general vejledning. Indholdet på denne hjemmeside bør på ingen måde anvendes til generel rådgivning eller anbefalinger, og bør ikke danne grundlag for beslutninger og handlinger.  
 
ISS kan til enhver tid ændre formatet og indholdet på denne hjemmeside.  
 
ISS kan suspendere driften af denne hjemmeside af en hvilken som helst årsag og forbeholder sig retten til at ophæve adgangen til hjemmesiden til enhver tid og uden varsel. 
 
Ansvar 

ISS er ikke ansvarlig for tab, hvad enten de er direkte eller indirekte, hændelige eller følgetab, som er opstået på grund af adgang til, anvendelse eller påberåbelse af indhold på denne hjemmeside.  
 
ISS betaler ikke skadeserstatning eller anden kompensation for tab eller personskade, sanktionerende eller på anden vis, på grund af en sådan adgang til, anvendelse eller påberåbelse af indhold på denne hjemmeside eller andre hjemmesider, som denne hjemmeside er forbundet med.  
 
Links til andre websteder 

Denne hjemmeside kan give adgang til tredjeparts hjemmesider via relevante links. ISS har ikke revideret sådanne hjemmesider og kontrollerer dem ikke. ISS er derfor ikke ansvarlig for indhold eller problematikker, der måtte opstå i forbindelse med links til tredjeparts hjemmesider. 

Intellektuelle ejendomsrettigheder  

Indholdet på denne hjemmeside og relaterede intellektuelle ejendomsrettigheder tilhører ISS eller ISS' licenshavere og er beskyttet af lovgivningen. Medmindre det er specifikt angivet på denne hjemmeside, må du kun downloade materiale vist på hjemmesiden til ikke-kommerciel og personlig brug, under forudsætning af, at du respekterer alle ophavsrettigheder, mærkerettigheder og andre enerettigheder. Du må ikke på anden vis kopiere, reproducere, offentliggøre, uploade, poste, videregive eller distribuere indholdet på denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video med henblik på offentlig eller kommerciel anvendelse eller kommunikation, uden skriftligt forhåndstilsagn fra ISS. 
 
Du må ikke skabe links til specifikt indhold på denne hjemmeside uden forhåndstilsagn fra ISS. Links skal gennemgås og accepteres af ISS, når de er gennemført. 
 
Alle navne, logoer og handelsmærker ejes af ISS, ISS' dattersselskaber, relaterede virksomheder eller licensgivere. 
 
Privatliv og Cookies  

ISS tager dit privatliv meget alvorligt. Enhver brug af personlige oplysninger og cookies, i forbindelse med din anvendelse af denne hjemmeside, er underlagt ISS' globale privatlivserklæring. 

Læs vores privatlivserklæring

Kommentarer og spørgsmål 

Alle kommentarer og spørgsmål, der sendes til ISS om denne hjemmeside, bliver ISS' ejendom. Modtagne kommentarer og spørgsmål vil ikke blive behandlet som fortrolige og kan anvendes uden begrænsning.