CASE

Et vigtigt partnerskab, der holder samfundet igang

De sidste 10 år har ISS taget sig af driften for Suomen Erillisverkot (The State Security Networks Group Finland), en virksomhed, hvis aktiviteter er altafgørende for det finske samfund. Selv den exceptionelle situation forårsaget af coronavirus-pandemien har ikke påvirket ISS' levering af tekniske services, energistyring og andre serviceydelser.

FI case - ISS_Esa_Wörlin_01_full

24/7

overvågning

15

lokaliteter

100

%

oppetid

Det 10-årige partnerskab mellem ISS og Suomen Erillisverkot (State Security Networks Group Finland) omfatter cirka 15 lokaliteter i Finland.

Disse undergrundsområder er store ejendomme, hvor vigtigt udstyr opbevares sikkert. På grund af driftens natur holdes anlæggenes placering hemmelig. Erillisverkot er en statsejet virksomhed, der ivaretager forvaltningsfunktioner, der er altafgørende for samfundet, herunder nationale telekommunikationsnetværk og datacentre.  

Erillisverkots Esa Wörlin er ansvarlig for alle ejendommene og driften af serverrummene – dvs. vedligeholdelsen af hele virksomheden. 

“Vi har et areal på mange tusinde kvadratmeter med drift af serverrum. Vi har anlæg over hele landet, fra Lapland til det sydlige Finland. De indeholder udstyr og systemer, der gør det muligt for både staten og private virksomheder at kommunikere. Så vi taler om kommunikationsstationer og serverrum,” siger Esa. 

ISS’ rolle er at sikre, at de vigtige anlægs tekniske systemer opretholder deres oppetid. Samarbejdet dækker vedligeholdelse og reparation af alle bygningers teknologi samt investeringer i livscyklusstyring af det teknologiske udstyr i bygningerne. Hvis en ventilationsenhed for eksempel går i stykker, er ISS ansvarlig for at udskifte den. 

ISS account manager Pasi Auvinen er ansvarlig for kundens drift. 

“Det er et bredt partnerskab: ISS leverer en række serviceydelser til Erillisverkot, såsom teknisk vedligeholdelse, rengøring, kontrolrumservice og on-call-services. Vi leverer faktisk alle anlæggenes serviceydelser, bortset fra låsesystem og sikkerhed,” siger Pasi. 

“Desuden har vi for nylig underskrevet en aftale om pilotering af nødstrømsmotorer og installationsservice i forbindelse med serverrummene,” siger Esa. 

“På grund af størrelsen på vores drift har vi brug for en stabil og kompetent partner til vedligeholdelse.”

Esa Wörlin, Production Manager, State Security Networks Group Finland
Et engageret team varetager anlæggenes drift 

Erillisverkots driftsområde stiller strenge krav til samarbejdet. Det er vigtigt, at samarbejdspartneren beskytter og passer godt på de anlæg, der er altafgørende for, at samfundet kan fungere. Derfor er alle de ISS-medarbejdere, der arbejder for Erillisverkot, blevet screenet. Desuden er de bundet af en fortrolighedserklæring. Teamet er engageret og forstår, hvor vigtigt deres arbejde er. 

“Kun få af de medarbejdere, der arbejder for denne kunde, har skiftet job. De fleste medarbejdere har været på samme lokalitet i flere år og gør sig umage for at udføre arbejdet korrekt,” understreger Pasi. 

En lang række ISS-medarbejdere, såsom tekniske fagfolk og specialister fra den institutionelle side, er ansat på Erillisverkots anlæg.  

“Mange teammedlemmer er i kontakt med driften hver dag. På et af kontorområderne har vi en rengøringsperson, der arbejder på fuldtid,” siger Pasi. 

Døgnovervågning 

ISS’ center for teknisk forvaltning og energistyring er ogs¨å direkte involveret i håndteringen af kunden. 

“Efter vores opfattelse kan samarbejdet med ISS opdeles i forebyggende vedligeholdelse, som udføres i løbet af året, og døgnovervågning, hvor ISS hele døgnet holder øje med, om vores udstyr fungerer," forklarer Esa. 

Det hører med til serviceydelsen, at ISS hele tiden er klar over situationen på Erillisverkots ejendomme. 

“Døgnkontrolrummet i vores center for teknisk forvaltning og energistyring udfører fjernovervågning og analyserer driften af udstyret på kundens ejendom. Centret videresender alle alarmer til vores lokale vagtordning. Hvis det er nødvendigt, kan den medarbejder, der er på vagt, til enhver tid tage hen og kontrollere anlægget,” siger Pasi. 

“På grund af omfanget af vores drift har vi brug for en stabil og kompetent partner til at tage sig af vedligeholdelse.  Fordi datakommunikation gennem Erillisverkots anlæg er altafgørende for både de offentlige myndigheder og for offentligheden, skal afbrydelser undgås til enhver tid. Derfor er ISS’ døgnovervågningsservice og reparationsservice nødvendig for os,” siger Esa. 

Driften fortsætter uden afbrydelser under COVID-19 krisen  

Undtagelsestilstanden forårsaget af coronavirus-pandemien har haft en relativt begrænset effekt på Erillisverkots egen drift. ISS-teamet besøger Erillisverkots anlæg lige så ofte som før. Driftens kontinuitet sikres af vedligeholdelsesarbejde på bygningsteknologi: Vedligeholdelse af ventilationssystemer, rørsystemer og kølesystemer, samt bygningsautomatisering og strømenheder. 

“Det hører med til vores eksistensgrundlag at forberede os på exceptionelle situationer. Derfor blev vi ikke sl¨ået ud af kurs på grund af coronakrisen. Vores udstyr er bygget til krisesituationer. Som regel duplikeres vores system. Det vil for eksempel sige, at en hardwarefejl ikke skaber afbrydelser i driften. Der er et back up-system for alt, og vi er også understøttet af ISS’ døgnservice,” siger Esa. 

Men med nyhederne om coronavirus i hele Finland udførte ISS ekstra rengøring på Erillisverkots kontorer og anlæg. Nu desinficerer ISS-rengøringsmedarbejdere overflader mere grundigt og mere hyppigt end før. Visse steder gøres der rent flere gange om dagen. ISS leverer også desinficeringsmidler til Erillisverkot for at undgå virussmitte på kontorer og lokaliteter. 

“ISS giver sine medarbejdere god vejledning internt. Teammedlemmerne er blevet orienteret om, at de skal holde sig i sikker afstand fra andre og undgå unødvendig kontakt. De medarbejdere, som arbejder på vores kontorer og lokaliteter under normale omstændigheder, arbejder også nu. Der har ikke været store ændringer her,” siger Esa. 

Kommunikationen mellem ISS og Erillisverkot er dog tilpasset den nye situation. 

“Nu opdaterer vi vores beredskabsplan for kunden en gang om ugen. Det er oftere end før. Planen indeholder blandt andet oplysninger om mulige virustilfælde eller karantæne. Takket være aktiv rapportering kan vi forberede os på situationer, der ændrer sig,” siger Pasi. 

Møder, der før blev holdt en gang om måneden, holdes nu en gang om ugen, virtuelt, af sikkerhedsårsager. Erillisverkot har været tilfreds med aktiviteterne i den exceptionelle periode. 

“Ideen er, at driften skal fortsætte normalt. Indtil nu har det været en succes,” siger Esa. “Det har stort set ikke været nødvendigt at lave særlige ordninger.” 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at få seneste nyt og indsigt fra ISS. Du kan framelde dig til enhver tid.

Historier om mennesker, steder og miljøet