PRIVACY

ISS Global Privacyverklaring

Wij leggen ons toe op de bescherming van uw privacy en we verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze ISS Global Privacyverklaring (hierna te noemen “privacyverklaring") en onze verplichtingen onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of toepasbare lokale gegevensbeschermingsregels. Deze privacyverklaring geldt voor de bedrijven onder ISS Group zoals vermeld op in ons geconsolideerde Jaarverslag.