2024-04-11

Lancering Duurzame Impact Strategie Facility Management

FMN, ISS en Facilicom nemen initiatief om grootschalige verduurzaming binnen facilitaire sector te realiseren.
ISSNL - Lancering Duurzame Impact Stratgie 04-2024

Vandaag wordt de Duurzame Impact Strategie Facility Management gelanceerd, een initiatief dat een heldere koers uitzet voor een duurzame systeemverandering binnen de facilitaire sector. Deze strategie, ontwikkeld onder de vakkundige begeleiding van Nyenrode Business Universiteit in samenwerking met Facility Management Nederland (FMN), ISS Facility Services en Facilicom Solutions, brengt essentiële kennis en ervaring samen om tastbare veranderingen mogelijk te maken.

Concrete strategieën

De Duurzame Impact Strategie Facility Management identificeert drie essentiële gebieden voor verbetering:

  1. het verbeteren van de klantbeleving met duurzaamheid;
  2. het omarmen van circulair aanbod;
  3. het voorkomen van verborgen kosten.

De strategieën bieden praktische richtlijnen om duurzame actie te ondernemen. Zo wordt bijvoorbeeld voorgesteld om onnodige verpakkingen te verminderen, regeneratieve voedselbronnen te integreren en verspilling bij contractwisselingen te voorkomen. Door concrete stappen te zetten, zoals het analyseren van monoverpakkingen en het organiseren van awareness-sessies (voor inkopers, leveranciers en vakprofessionals) wordt een duurzame transitie in gang gezet.

Grootschalige verduurzaming essentieel voor de facilitaire sector

Het initiatief komt voort vanuit een diepe bezorgdheid over klimaatverandering, CO2-uitstoot en achteruitgang van biodiversiteit. De partijen willen met de Duurzame Impact Strategie Facility Management het verduurzamen van de facilitaire sector versnellen Ondanks tal van bestaande initiatieven blijft grootschalige verduurzaming achterwege.

Dringende oproep tot samenwerking

Initiatiefnemers FMN, ISS Facility Services en Facilicom Solutions nodigen andere organisaties (zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers en ketenpartners) binnen de sector van harte uit om aan te haken. De komende maanden werken partijen aan de oprichting van een entiteit die de implementatie van de strategieën coördineert. Deze stap vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen binnen de sector.

Presentatie tijdens Workplace Xperience

Tijdens WorkPlace Xperience in de Van Nelle Fabriek, op 17 april om 11:30 uur (ISS Stage) in Rotterdam, geven de initiatiefnemers een presentatie over de Duurzame Impact Strategie Facility Management.