2023-10-30

CO2-uitstoot van ISS in de eerste helft van 2023 met 17,5% gedaald

In vergelijking met onze CO2-uitstoot in 2019 is de CO2-uitstoot in de eerste helft van 2023 met 17,5% gedaald!
ISSNL - Sustainability - CO2 Voortgangstabel H1-2023 - 202310

Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een positieve impact te maken op mensen, plaatsen en de planeet. Daarom zetten wij ons in om onze footprint te verminderen.

Ambitie

Onze ambitie is om in 2025 50% CO2-uitstoot in scope 1 en 2 te verminderen en 15% minder CO2-uitstoot in ingekochte goederen en diensten ten opzichte van 2019. Daarnaast willen wij in 2025 op het hoofdkantoor van ISS Nederland zero waste zijn en kantoorafval bij onze klanten verlagen met 10% CO2-uitstoot.

CO2-uitstoot

Ieder half jaar berekenen wij de CO2-uitstoot van ISS Nederland. Hierin nemen wij het volgende mee: ons wagenpark (scope 1), zakelijke reizen (scope 2), het verbruikte gas en elektra (scope 2) op onze ISS kantoren, woon-werkverkeer van alle Placemakers (scope 3) en alle ingekochte goederen en diensten (scope 3). Het productie-afval wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

CO2-uitstoot 2023 (jan-jun): 12.669 ton kg CO2

Scope 1: 382 ton kg CO2 (705 ton kg CO2 in 2019)

Scope 2: 104 ton kg CO2 (151 ton kg CO2 2019)

Scope 3: 12.669 ton kg CO2 (14.500 ton kg CO2 2019)

Acties en resultaten

Uit nieuwste berekeningen blijkt dat wij 17,5% minder CO2 hebben uitgestoten dan de eerste helft van 2019. Dit komt met name door meer elektrische auto’s in ons wagenpark, minder afval en meer gebruik te maken van duurzaam eten en drinken:

Sustainability - Interventies H1-2023