Wendbaarheid in FM

Op welke 4 manieren draagt integrated facility management bij aan flexibiliteit van een organisatie?

BE_Industrial_Cleaning_Food_P3B8262

Succesvolle organisaties zijn in de basis al flexibel. Ze vertrouwen op de flexibiliteit van medewerkers en toeleveranciers en passen zich snel aan de veranderende situatie aan. Een integrale dienstverlener is één van strategische partners in de flexibele schil rond een organisatie die bijdraagt aan die flexibiliteit en die op sommige vlakken vergroot. Hoe dat werkt, leggen we in dit artikel uit.

1. Focus op kernactiviteiten

We hebben in meerdere artikelen al gesproken over dit belangrijke aspect. Organisaties zoeken naar manieren om medewerkerstevredenheid te vergroten, productiviteit te verhogen, betrokkenheid bij de organisatie te vergroten en /of motivatie en ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Als organisatie wilt u alle talent en vaardigheden van u medewerkers aanspreken en benutten. Daarvoor hebben ze werk- en denkruimte nodig en het werkt averechts als deze wordt opgeslokt door activiteiten die voorwaardelijk zijn om het werk te kunnen doen, maar niet bijdragen aan de ondersteuning van de kernactiviteiten.

Dat is waar een leverancier van integrated facility management van toegevoegde waarde is: het bieden van werk- en denkruimte. Zowel fysiek als mentaal. Door de juiste inrichting en ondersteunende diensten een beleving creëren die medewerkers de mogelijkheid geven om hun talent en vaardigheden op de beste manier in te zetten.

2. Aantrekkelijke werkplek voor meerdere generaties

Ongeacht de grote van een organisatie, krijgt elke organisatie de komende jaren te maken met de veranderende demografie. Niet langer is er sprake van een traditionele bevolkingspiramide. De hogere leeftijden vormen nu absoluut de grootste groep. Door een hogere levensverwachting, hogere pensioenleeftijd en hogere vitaliteit blijven zij langer werken. Daar staat tegenover dat deze groep straks massaal uitstroomt, ook een hoop kennis en ervaring vertrekt. Dat betekent dat een organisatie nu al moet voorsorteren en voor alle generaties een aantrekkelijke werkplek, een Place2Be, moet zijn. Het kan ook betekenen dat het aandeel medewerkers met een andere culturele achtergrond of met een andere moedertaal (nog) meer hun intrede doen op de werkvloer. Met al deze scenario’s moet een organisatie rekening houden.

Een integrale dienstverlener als ISS heeft de kennis en ervaring om werkplekconcepten te ontwikkelen en te testen voor een sterk heterogene groep medewerkers. Door de overeenkomsten te gebruiken en die te accentueren en de bedreigingen voor elke specifieke leeftijdsgroep weg te nemen, ontstaat een concept dat aansluit op alle wensen en behoeften.

WENDBAARHEID IN FM

Download onze whitepaper

Hoe vergroot u de wendbaarheid van uw organisatie? Lees in onze whitepaper alle redenen om te kiezen voor uitbesteding aan een gespecialiseerde dienstverlener! 

Open het whitepaperhttps://brand.issworld.com/m/799b32e8d8980b4d/original/ISSNL-Wendbaarheid-Whitepaper-Facilitaire-Modellen-062024.pdf

3. Kostenoptimalisatie en investeringsruimte

Inherent aan een grote hoeveelheid toeleveranciers (per locatie) is de aansturing en het beheer en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Is het niet vanwege de contracten, dan wel vanwege de uren die er in gaan zitten om dit te managen en te administreren.

Door het aantal leveranciers terug te brengen (naar één) en deze alle diensten voor alle locaties aan te laten sturen en uit te laten voeren, wordt het ineens een stuk overzichtelijker. Dat wat ISS niet zelf uitvoert in haar eigen facilitair bedrijf, stuurt ISS aan op tactisch niveau. Naast een overzichtelijkere facturatie levert dit ook een kostenbesparing op. Door taakintegratie, door het wegnemen van managementlagen en door het verkleinen van de interne facilitaire organisatie van uitvoeringsorganisatie naar een demandorganisatie. Die kostenbesparing biedt dan weer ruimte om te investeren.

4. Voorkeurspositie afzetmarkt

Organisaties kijken steeds vaker verder dan de impact van hun eigen handelen op de maatschappij en het milieu. Dat betekent dat afnemers van uw organisatie ook uw toeleveranciers meenemen in de afweging om met u samen te werken.

Opdrachtgevers van ISS verwachten van hun integrale dienstverlener dat deze in de keten een bijdrage levert aan het toevoegen van sociale of maatschappelijke waarde. ISS doet dat door in haar operatie te zoeken naar optimalisaties en naar duurzaamheidsinitiatieven. De initiatieven op het gebied van sociale innovatie en inclusie hebben er voor gezorgd dat ISS gecertificeerd is op trede 3 van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen en daarmee behoort tot de 10% best presterende sociaal ondernemende organisaties. Door dit soort waarderingen helpen onze opdrachtgevers aantoonbaar door een betere voorkeurspositie bij hun klanten of opdrachtgevers.

De vier (4) manieren waarop integrated facility management bijdraagt aan flexibiliteit van een organisatie

Door samen te werken met een leverancier van integrated facility management wordt de flexibiliteit van een opdracht gevende organisatie groter door de focus op de kernactiviteiten, een aantrekkelijke werkplek voor meerdere generaties en culturen, meer investeringsruimte en een betere positie bij potentiële opdrachtgevers.

Meer informatie en contactgegevens

Meer weten over hoe ISS vooruitgang brengt in uw organisatie? Klik op 'Neem met mij contact op', stuur ons een kort bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

ISSNL - Han Strijbos - Head of Marketing 10-2023

Han Strijbos - Head of Marketing

Gerelateerde artikelen