Wendbaarheid in FM

Welke 3 factoren spelen mee bij een toekomst-bestendige werkomgeving?

HQ_2018_Corporate Garage_models_10dec1845739

Wendbaarheid, flexibiliteit, toekomstbestendigheid. Ze hebben allemaal met elkaar te maken en soms wordt er ook hetzelfde mee bedoeld. Elke organisatie worstelt met het vergroten van wendbaarheid, flexibiliteit en/of toekomstbestendigheid. In dit artikel leggen we uit hoe focus op de kernactiviteiten en een integrale dienstverlener daar bij helpen.

1. Afstemmen op kernactiviteiten

De grootste bedreiging voor de productiviteit, medewerkerstevredenheid en winstgevendheid is afgeleid worden van de kernactiviteiten. Uw medewerkers zetten graag hun expertise en talent in en alles wat daarvan afleidt, zorgt er uiteindelijk voor dat een medewerker uitcheckt.

Een leverancier van integrated facility management zorgt er, door al die ondersteunende en afleidende diensten over te nemen, voor dat uw medewerkers focus op de kernactiviteiten terugkrijgen en behouden.

Draagt dat bij aan een toekomstbestendige werkomgeving? Nee, niet automatisch. Een integrale dienstverlener is de strategische partner om deze medewerkersdiensten nauw te laten aansluiten op de kernactiviteiten. Door zo dicht op de kernactiviteiten te zitten, is er geen grijs gebied, is de ondersteuning maximaal en kan er snel worden op- en afgeschaald en diensten worden aangepast of (her)ontwikkeld.

2. Aantrekken en behouden van talent

De demografie verandert. Mensen worden ouder, werken langer door en dat betekent meerdere generaties op de werkvloer waarbij de gemiddelde leeftijd toeneemt. De vijver waaruit het talent moet worden gevist, is kleiner en er zijn veel meer organisaties die uit dezelfde vijver vissen. De vraag is wat het aas is en hoe groot het aas is.

Een geweldig arbeidsvoorwaardenpakket kan een argument zijn. Een geweldige werkomgeving en werkplek kan de ‘lock-in’ zijn voor de langere termijn. Een leverancier van integrated facility management stemt de werkomgeving en werkplek af op de wensen en behoeften van deze verschillende generaties en type medewerkers. Zo heeft elke medewerker een reden om naar de ‘centrale cultuurdrager’ te komen en zijn/haar/hen expertise en talent in te zetten. Dat talent is de komende jaren hard nodig, want het bereidt een organisatie voor op de toekomst. Een toekomst waarin meer gevraagd wordt van de medewerkers en van de organisatie. Zeker als straks de oudste generatie in korte tijd massaal met pensioen gaat.

WENDBAARHEID IN FM

Download onze whitepaper

Hoe vergroot u de wendbaarheid van uw organisatie? Lees in onze whitepaper alle redenen om te kiezen voor uitbesteding aan een gespecialiseerde dienstverlener! 

Open het whitepaperhttps://brand.issworld.com/m/799b32e8d8980b4d/original/ISSNL-Wendbaarheid-Whitepaper-Facilitaire-Modellen-062024.pdf

3. Aanpassen aan toekomstige veranderingen

We weten vaak niet wat er gaat veranderen, maar we weten wel dat er veranderingen aan komen. Overheidsbeleid, vergrijzing, conjunctuur, klimaat, conflicten, technologische ontwikkelingen. Het vraagt nu of straks een aanpassing in de organisatiestrategie.

Een integrale dienstverlener helpt een organisatie door focus te houden op de kernactiviteiten en zet haar expertise in om invulling te geven aan de beste ondersteuning bij toekomstige veranderingen. Door de opzet van het facilitaire bedrijf van ISS bij opdrachtgevers zijn de lijnen heel kort. Een demandorganisatie of regieorganisatie heeft één contactpersoon voor de strategische en tactische afstemming. Deze contactpersoon zorgt voor de tactische en operationele vertaling en stemt de diensten en teams af op de nieuwe realiteit.

Deze drie (3) factoren maken de werkomgeving toekomstbestendig

Strategieën bedenken we vanuit het hier en nu. We gaan uit van de huidige situatie en tekenen een punt op de horizon. Daarbij houden we altijd rekening met onverwachte gebeurtenissen. Eigenlijk zijn die onverwachte gebeurtenissen een zekerheid en daarmee misschien niet zo onverwacht. Als ze zich voordoen, dan is hoe een organisatie daarmee omgaat allesbepalend. Weten dat ze zich voordoen, is één. Een tweede is een strategisch partner die uw business begrijpt. Die uw medewerkers focus geeft én zorgt voor de ideale kweekvijver voor talent die de organisatie nu en straks vooruit helpt. En dus een strategisch partner die flexibel meebeweegt bij toekomstige veranderingen.

Meer informatie en contactgegevens

Meer weten over hoe ISS vooruitgang brengt in uw organisatie? Klik op 'Neem met mij contact op', stuur ons een kort bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

ISSNL - Han Strijbos - Head of Marketing 10-2023

Han Strijbos - Head of Marketing

Gerelateerde artikelen