AdobeStock_598538570

Innovatie in FM

Wat een FM organisatie van Silicon Valley kan leren over innovatie

Hoe de innovatiekracht uit Silicon Valley facility management snel veel verder kan helpen.

Lees onze whitepaperhttps://www.issworld.com/nl-nl/whitepapers/whitepaper-rising-above-the-noise?utm_source=website&utm_medium=header&utm_campaign=ai_whitepaper

Het is een vraag die nog steeds opduikt tijdens vergaderingen en strategische overleggen waarbij innovatie een belangrijk gespreksonderwerp is: wie loopt hierin voorop? Wat kunnen we hierover leren van bijvoorbeeld Silicon Valley? Het is geen geheim dat deze regio in Californië, bekend om zijn technologische reuzen en startup cultuur, voorop loopt als het gaat om baanbrekende ideeën en disruptieve innovaties. Dus niet innoveren om het innoveren, maar innoveren om vooruit te komen bij het realiseren van belangrijke doelstellingen. Wat als we deze innovatieve mentaliteit zouden toepassen op een ogenschijnlijk traditioneel terrein: facility management (FM)?

Silicon Valley: Het epicentrum van innovatie

Hoewel de reputatie tanende is, staat Silicon Valley nog steeds bekend als het epicentrum van technologische innovatie. Het is de geboorteplaats van enkele van 's werelds meest invloedrijke technologiebedrijven, van Google tot Tesla. Maar wat maakt deze regio zo uniek als het gaat om innovatie? Natuurlijk zijn er meerdere redenen aan te wijzen waarom juist daar zo’n innovatiekracht ontstond. Een paar daarvan zijn zeker relevant voor FM.

Cultuur van risiconeming:

  • Silicon Valley omarmt het nemen van risico's. Het idee dat falen een stap is op weg naar succes wordt hier niet alleen gerespecteerd, maar ook aangemoedigd. Geïnspireerd door eerdere succesverhalen, de aanwezigheid van durfkapitalisme en grensverleggende mindset wordt mislukking getolereerd, wetende dat resultaat risico vereist.

Samenwerking en openheid:

  • Bedrijven in Silicon Valley begrijpen het belang van samenwerking en openheid. Het delen van ideeën en kennis is de sleutel tot collectief succes. Een voorbeeld hiervan is het delen van kennis en middelen door techgiganten zoals Google en Facebook via open-sourceprojecten zoals Kubernetes en React, waardoor de bredere gemeenschap kan profiteren van gedeelde innovatie.

Focus op klantbeleving:

  • Innovatie in Silicon Valley is gericht op het verbeteren van de gebruikerservaring. Bedrijven begrijpen dat technologie moet bijdragen aan het oplossen van echte problemen en het verbeteren van het leven van mensen. Denk aan de obsessieve aandacht van Apple voor design en gebruikservaring wat voor hen het onderscheidend vermogen moet zijn. De productontwikkeling wordt gedreven door het streven naar intuïtieve en naadloze interacties tussen mens en technologie.

Toegang tot het juiste talent en expertise:

  • De aanwezigheid van enkele van ’s werelds meest vooraanstaande technische universiteiten heeft het vliegwiel in werking gebracht, de successen hadden daarna voldoende aantrekkingskracht op extra aanwas.

Wat kan een FM organisatie hiervan leren?

1. Omarm risico's en experimenteer

Een FM-organisatie zou kunnen profiteren van het omarmen van risico's en het toestaan van ruimte voor experimenten. In plaats van te aarzelen bij nieuwe benaderingen, zouden we kunnen leren dat sommige van de grootste doorbraken voortkomen uit het durven proberen. Gecontroleerd en met de hand op de stekker. Dit vereist wel een cultuurverandering waarbij sterk (aanmoedigend) leiderschap een grote rol speelt, erken en beloon innovatief gedrag, biedt tijd en financiële ruimte maar kijk ook terug op mislukkingen.

2. Bevorder samenwerking en open communicatie

In een FM-organisatie zouden we samenwerking en open communicatie kunnen integreren door grenzen te doorbreken tussen verschillende afdelingen en dienstverleners. IT kan systemen aan elkaar koppelen wat leidt tot nieuwe inzichten en door data gestuurd beleid, snellere en veiligere processen. En een open dialoog tussen verschillende expertisegebieden zal leiden tot innovatieve oplossingen. Incubatie- en acceleratieprogramma’s, denk bijvoorbeeld aan hackathons, leveren onverwachte mogelijkheden, inzichten en samenwerkingen op.

3. Plaats de gebruikerservaring centraal

De gebruikerservaring moet centraal staat bij innovatie. FM is mensenwerk en een FM-organisatie zou kunnen beginnen met het bekijken van faciliteiten door de ogen van de gebruiker. Breng de klantreis in kaart en vraag gebruikers per fase naar hun ervaring en mogelijke verbeteringen. Hoe kunnen we de werkervaring optimaliseren en de tevredenheid verhogen? Schrik niet maar dit gaat een waslijst aan mogelijke verbeteringen opleveren. Daarna wordt het een kwestie van de juiste prioriteiten toekennen.

4. Trek de juiste mensen aan

Facility management wordt tegenwoordig beschouwd als een vak. Dat klinkt raar, maar dat is wel eens anders geweest. Nu stromen er jonge, hoog opgeleide mensen de FM-wereld in en dat geeft nieuwe inzichten. De verbreding van de doelstellingen die met FM gerealiseerd kunnen worden. Niet alleen kostenreductie maar ook verduurzaming, aantrekkelijk werkgeverschap, productiviteitsverbetering et cetera, betekent dat vanuit die vakgebieden ook expertise gebruikt kan worden. Plus dat het raakvlak met vastgoed ook nieuwe inzichten oplevert. Zorg dat je een smeltkroes van deze mensen tot je beschikking hebt, intern of extern, en je zult aan innovatiekracht toenemen.

Rising above the noise

Download onze whitepaper

Wat betekent AI voor facility management en real estate? We deden onderzoek en delen graag de resultaten! 

Lees onze whitepaper!https://www.issworld.com/nl-nl/whitepapers/whitepaper-rising-above-the-noise?utm_source=website&utm_medium=cta_panel&utm_campaign=ai_whitepaper

Welke stappen kan FM hierin nemen?

Wat als een FM-organisatie zou transformeren in een broedplaats van innovatie, vergelijkbaar met Silicon Valley? Zonder compleet te zijn, zijn hier enkele stappen ter overweging:

1. Innovatie incubator voor FM

Het creëren van een speciale ruimte of programma waar innovatieve ideeën kunnen worden ontwikkeld en getest. Dit zou kunnen variëren van nieuwe technologische toepassingen tot verbeteringen in duurzaamheid.

2. Open innovatieplatform

Het opzetten van een platform waar medewerkers, dienstverleners en andere belanghebbenden ideeën kunnen delen en bijdragen aan innovatieve projecten. Dat platform kan ook een fysieke ruimte zijn waarin mensen gestimuleerd worden om samen te werken.

3. Agile methodologieën toepassen

Het omarmen van agile methodologieën om de wendbaarheid te verhogen en flexibel te kunnen reageren op veranderende behoeften en snel nieuwe oplossingen te implementeren.

4. Samenwerken met startups

Het actief zoeken naar samenwerkingen met startups die zich bezighouden met disruptieve technologieën die de FM-branche kunnen transformeren. Daarnaast is het altijd goed om vreemde ogen van buiten de branche kritisch te laten meekijken naar bestaande processen.

De toekomst van FM: Innovatie gedreven

Als we een pagina uit het Silicon Valley-boek halen, kunnen we een toekomst van FM creëren die gedreven wordt door innovatie. Het gaat niet alleen om het implementeren van de nieuwste technologieën, maar ook om het cultiveren van een innovatieve mindset binnen de organisatie. En niet innoveren om te innoveren, maar innoveren om bepaalde doelstellingen sneller, goedkoper of eenvoudiger te realiseren.

Laten we de uitdaging aangaan om de grenzen van traditioneel denken te doorbreken en een FM-organisatie te laten floreren als een broedplaats van ideeën en vooruitgang. In Silicon Valley is innovatie een manier van leven; laten we die mentaliteit omarmen en een revolutie ontketenen in de wereld van Facility Management. Het is tijd om niet alleen te volgen, maar te leiden op het gebied van innovatie.

Meer informatie en contactgegevens

Meer weten over hoe ISS vooruitgang brengt in uw organisatie? Klik op 'Neem met mij contact op', stuur ons een kort bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

ISSNL - Han Strijbos - Head of Marketing 10-2023

Han Strijbos - Head of Marketing