MANAGEMENT

RAAD VAN BESTUUR VAN ISS A/S

Alle bestuursleden zijn onafhankelijk, behalve de vertegenwoordigers van de medewerkers.

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

2023_BoD_Ben_Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
Reshma_Picture

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 
2024_BoD_Henriette_Thygesen

Member of the board

Henriette Hallberg Thygesen

First elected in 2024.
Independent.
Born 1971. 
Danish citizen.
2023_BoD_Signe_Adamsen

Member of the board

Signe Adamsen (E)

First elected in July 2022 as employee representative
Not independent
Born 1967
Danish citizen
2023_BoD_Nada_Elboayadi

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

First elected in April 2019 as employee representative
Not independent
Born 1982
Danish citizen
2023_EGM_Rune Christensen

MEMBER OF THE BOARD

Rune Christensen (E)

Joined the Board in November 2023 as employee representative.
Not independent.
Born 1972.
Danish citizen.

Audit- en Risicocommissie

De Audit- en Risicocommissie evalueert de externe financiële rapportage, belangrijke boekhoudkundige beleidsregels en belangrijke boekhoudkundige prognoses en beoordelingen en herziet en controleert het risicobeheer, interne controles en bedrijfsintegriteitszaken van Group. Deze controleert ook de interne auditfunctie van Group en evalueert het Financieel beleid, het Dividendbeleid en het Belastingbeleid van Group. Daarnaast controleert en evalueert de Audit- en Risicocommissie de relatie met onafhankelijke auditors, herziet zij het auditproces en het auditrapport van de auditor en doet zij aanbevelingen over de benoeming van auditors aan de Raad van Bestuur.

De Audit- en Risicocommissie heeft in 2022 zeven vergaderingen gehad.

In 2022 heeft de Audit- en Risicocommissie zich onverminderd gericht op het evalueren van de toepassing van de boekhoudkundige beleidsregels van de groep, het gebruik van belangrijke boekhoudkundige prognoses en beoordelingen en materiële risico's verbonden aan de financiële rapportage, inclusief het systeem van interne controles. De Commissie evalueerde ook Speak Up (klokkeluidersregeling) en integriteit van de organisatie. Het handvest voor de Audit- en Risicocommissie is herzien. Inclusief het handvest en de middelen voor de interne audit van Group.

De leden van de Audit- en Risicocommissie worden gezien als onafhankelijk conform de definitie die is vermeld in de Deense Aanbevelingen Bedrijfsbestuur.
 

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

Beloningscommissie

De Raad van Bestuur (Raad) heeft een beloningscommissie aangesteld (beloningscommissie of commissie). De commissie biedt overzicht in de voorbereiding op beloningsbeleid. Ze evalueert en geeft aanbevelingen over de beloning van de leden van het bestuur en groep uitvoerend management. Ook geven ze goedkeuring op de beloning van de leden van het bestuur (EGM).

De commissie beoordeelt minimaal één keer per jaar het beloningsbeleid en zorgt er voor dat de beloningen in lijn zijn met het beloningsbeleid.

De commissie kan onafhankelijke externe adviseurs inschakelen om het comité te adviseren over aangelegenheden over de beloning en andere aanverwante zaken die tot de taken van de commissie behoren.

De beloningscommissie had in 2022 zeven overleggen.

In 2022 bleef de beloningscommissie zich richten op het evalueren van de beloning van de Raad van Bestuur en EGMB, inclusief het Short Term Incentive Program voor 2022 (STIP) en het Long Term Incentive Program voor 2022 (LTIP). Daarnaast beoordeelde de commissie het beloningsbeleid en het beoordelingsverslag. 

De activiteiten van de beloningscommissie in 2022 staan beschreven in hetbeoordelingsverslag.

De leden van de beloningscommissie worden gezien als onafhankelijk conform de definitie die is vermeld in de Deense Aanbevelingen Bedrijfsbestuur.

 
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

chair

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen

Reshma_Picture

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Benoemingscommissie

De benoemingscommissie staat de Raad van Bestuur bij om te zorgen voor passende plannen en processen bij de benoeming van kandidaten voor de Raad van Bestuur en de Executive Group Management Board en om de samenstelling van deze raden te evalueren. Verder geeft de benoemingscommissie aanbevelingen voor de benoeming of benoeming van leden van de Raad van Bestuur, de Executive Group Management Board en de commissies opgericht door de Raad van Bestuur.

De benoemingscommissie kwam in 2022 acht keer bij elkaar.

In 2022 waren de belangrijkste activiteiten van de benoemingscommissie het ondersteunen van het zoeken naar en het aanbevelen van de benoeming van nieuwe leden, het beoordelen van de opvolgingsplanning en organisatorische veranderingen, het ondersteunen van de jaarlijkse evaluatie van de Raad en het beoordelen van de samenstelling van de Raad.

De leden van de benoemingscommissie worden beschouwd als onafhankelijk zoals beschreven in de Deense aanbevelingen voor corporate governance. 
 

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
Reshma_Picture

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Transactiecommissie

De transactiecommissie doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot bepaalde grote overnames, desinvesteringen en klantencontracten, beoordeelt de transactiepijplijn, overweegt de procedures van ISS voor grote transacties en evalueert geselecteerde uitgevoerde transacties. De commissie beoordeelt ook nieuwe financiering, herfinanciering of wijziging van bestaande financiering en voorstellen voor aandelen- of schuldemissies.

De tranasctiecommissie had in 2022 drie overlegmomenten.

In 2022 heeft de transactiecommissie bepaalde grote biedingen op klantcontracten, het beoordelingsproces van commerciële biedingen en standaard, commerciële pijplijn, desinvesteringen en overnames beoordeeld en hierover relevante aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur. 

De leden van de transactiecommissie worden gezien als onafhankelijk conform de definitie die is vermeld in de Deense aanbevelingen voor corporate governance.

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

Evaluaties Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van ISS A/S voert jaarlijkse evaluaties uit van de Raad. Een beschrijving van de jaarlijkse evaluatieprocedure van de Raad en de algemene conclusies zijn opgenomen in de statutaire Bedrijfsbestuurrapporten van ISS A/S vanaf 2017. De statutaire bedrijfsbestuurrapporten van ISS A/S vindt u in onderstaande link.

Verslagen weergevenhttps://inv.issworld.com/governancereport