PRIVATUMAS

Atsakomybės apribojimas

Šios svetainės turinys bei atsakomybės apribojimas reglamentuojami tik Danijos įstatymų, neatsižvelgiant į kolizines taisykles. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti taikiai, visus ginčus, kylančius dėl šio atsakomybės apribojimo arba su juo susijusius, sprendžia tik Danijos teismai Kopenhagoje (Danija).

Interneto svetainės informacija 

Visa informacija interneto svetainėje pateikiama tik informaciniais tikslais; interneto svetainė pateikiama tokia, kokia ji yra ir kokia yra prieinama, neteikiamos jokios numanomos garantijos, įskaitant (bet neapsiribojant) numanomas pardavimo, tinkamumo tam tikram tikslui ir teisių nepažeidimo garantijas. 
 
ISS deda visas pagrįstas pastangas, kad interneto svetainėje būtų pateikiama tiksli ir naujausia informacija, tačiau ISS negarantuoja ir neteigia, kad interneto svetainės informacija yra tiksli, nuosekli, išsami ar pateikta laiku.  
 
Informacija šioje interneto svetainėje skirta tik bendram susipažinimui. Neturėtų būti remiamasi šios interneto svetainės informacija imantis konkrečių veiksmų ar sprendimų arba naudojamasi kaip konkrečiu patarimu tam tikromis aplinkybėmis.  
 
ISS Interneto svetainės turinys ar formatas gali būti pakeistas bet kuriuo metu.  
 
ISS pasilieka teisę dėl bet kokios priežasties sustabdyti interneto svetainės veikimą; ISS pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo sustabdyti prieigą prie šios interneto svetainės. 
 
Atsakomybė 

ISS neatsako už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, šalutinius nuostolius, atsiradusius jums naudojantis šia interneto svetaine, taip pat už bet kokias šios interneto svetainės turinyje esančias klaidas.  
 
ISS neatsako už jokias išlaidas, žalą ar nuostolius (baudinius ar atsitiktinius), atsirandančius prisijungiant prie šios interneto svetainės ar jos nuorodose pateiktų trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodų, taip pat neatsako už bet kokias šios interneto svetainės turinyje esančias klaidas.  
 
Nuorodos į kitas interneto svetaines 

Interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiosioms šalims priklausančias svetaines. ISS neprisiima jokių įsipareigojimų ar atsakomybės dėl tokių svetainių turinio ir jo tikslumo. 

Intelektinės nuosavybės teisės  

Šios interneto svetainės turinys ir intelektinės nuosavybės teisės priklauso ISS arba jos licencijų išdavėjams ir yra saugomi įstatymo. Jei nenurodyta kitaip, šioje interneto svetainėje galite atsisiųsti medžiagą tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui, su sąlyga, kad sutinkate su pranešimais, susijusiais su autorių teisėmis, prekių ženklais ir kita nuosavybe. Jūs negalite kopijuoti, atkurti, publikuoti, įrašyti, rodyti, perduoti ar platinti šios interneto svetainės turinio (įskaitant tekstą, paveikslėlius, garso ar vaizdo įrašus) komerciniais ar asmeniniais tikslais negavus ISS išankstinio rašytinio sutikimo. 
 
Jūs negalite atidaryti šios interneto svetainės konkretaus turinio nuorodų be išankstinio ISS sutikimo. Nuorodos turi būti peržiūrėtos ir patvirtintos ISS. 
 
Visi pavadinimai, logotipai, prekių ženklai yra ISS, jos dukterinių įmonių, susijusių įmonių arba licencijos išdavėjų nuosavybė. 
 
Privatumo politika ir slapukai  

ISS labai atsakingai žiūri į jūsų privatumą. Šioje svetainėje asmens duomenų ar slapukų naudojimas reglamentuojamas pagal „ISS Global“ privatumo politiką. 

Skaityti privatumo pareiškimą

Pastabos ir klausimai 

Siunčiamos pastabos ar klausimai apie šią interneto svetainę tampa ISS nuosavybe. Gautos pastabos ar klausimai nebus laikomi konfidencialiais ir gali būti naudojami be apribojimų.