VADOVYBĖ

ISS A/S įmonės valdyba

Visi valdybos nariai yra nepriklausomi, išskyrus darbuotojų atstovus.

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

2023_BoD_Ben_Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 
2024_BoD_Henriette_Thygesen

Member of the board

Henriette Hallberg Thygesen

First elected in 2024.
Independent.
Born 1971. 
Danish citizen.
2023_BoD_Signe_Adamsen

Member of the board

Signe Adamsen (E)

First elected in July 2022 as employee representative
Not independent
Born 1967
Danish citizen
2023_BoD_Nada_Elboayadi

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

First elected in April 2019 as employee representative
Not independent
Born 1982
Danish citizen
2023_Rune Christensen

MEMBER OF THE BOARD

Rune Christensen (E)

Joined the Board in November 2023 as employee representative.
Not independent.
Born 1972.
Danish citizen.

Audito ir rizikos komitetas

Audito ir rizikos komitetas vertina išorinę finansinę atskaitomybę, svarbias apskaitos politikos priemones, taip pat svarbius buhalterinius įvertinimus ir sprendimus, peržiūri ir stebi Grupės rizikos valdymą, vidaus kontrolę, "Speak Up" (pranešėjų apie pažeidimus) sistemą ir verslo sąžiningumo klausimus. Komitetas taip pat kontroliuoja grupės vidaus audito reikalus ir vertina apskaitos, dividendų bei grupės mokesčių politikas. Be to, audito ir rizikos komitetas kontroliuoja ir priima sprendimus dėl bendradarbiavimo su nepriklausomais auditoriais, peržiūri audito procesą bei auditorių išplėstines ataskaitas ir teikia rekomendacijas valdybai.

2022 m. įvyko spetyni Audito ir rizikos komiteto susirinkimai.

Audito ir rizikos komitetas 2022 m. tęsė grupės finansų politikos pritaikymo vertinimą, nagrinėjo svarbias finansines sąmatas ir sprendimus bei rizikas, susijusias su finansine atskaitomybe, įskaitant vidinės kontrolės sistemų vertinimą. Komitetas taip pat apžvelgė „Speak Up“ (pranešėjų) sistemą ir verslo sąžiningumo klausimus. Audito ir rizikos komiteto įstatai buvo peržiūrėti ir atnaujinti, atsižvelgiant į grupės vidaus audito įstatus ir išteklius.

Audito ir rizikos komiteto nariai yra laikomi nepriklausomais, kaip reglamentuoja Danijos įmonių valdymo rekomendacijos.
 

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
Danish citizen

2024_BoD_Henriette_Thygesen

Member of the board

Henriette Hallberg Thygesen

First elected in 2024.
Independent.
Born 1971. 
Danish citizen.

Darbo užmokesčio komitetas

Direktorių valdyba (Valdyba) įkūrė darbo užmokesčio komitetą (toliau vadinamas Darbo užmokesčio komitetu arba tiesiog Komitetu). Komitetas prižiūri darbo užmokesčio politikos parengimą. Jo nariai vertina ir teikia rekomendacijas dėl atlyginimo valdybos ir grupės vykdančiųjų vadovų tarybos (angl. „Executive Group Management Board“, EGMB) nariams. Komitetas taip pat patvirtina grupės vykdančiųjų vadovų (angl. „Executive Group Management“, EGM) atlyginimus.

Komitetas peržiūri darbo užmokesčio politiką bent kartą per metus ir užtikrina, kad darbo užmokestis atitiktų darbo užmokesčio politikos nuostatoms.

The Committee may engage independent external advisers to advise the Committee in matters relating to remuneration and other related matters comprised by the tasks of the Committee.

2022 m. įvyko 7 Atlyginimų komiteto posėdžiai.

2022 m. Atlyginimų komitetas ir toliau daug dėmesio skyrė valdybos ir EGMB atlyginimų vertinimui, įskaitant 2022 m. trumpalaikę skatinimo programą (STIP) ir 2022 m. ilgalaikę skatinimo programą (LTIP). Be to, komitetas įvertino Atlyginimų politiką ir Atlyginimų ataskaitą. 

Darbo užmokesčio komiteto veiklos 2022 m. plačiau aprašomos darbo užmokesčio ataskaitoje.

Darbo užmokesčio komiteto nariai yra laikomi nepriklausomais, kaip reglamentuoja Danijos įmonių valdymo rekomendacijos.

 
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

chair

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen

2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Paskyrimų komitetas

Paskyrimų komitetas padeda direktorių valdybai užtikrinti, kad paskiriant bei vertinant kandidatus į direktorių valdybą ir grupės vykdančiųjų vadovų tarybą, būtų laikomasi atitinkamų reikalavimų. Be to, Paskyrimų komitetas teikia rekomendacijas nominuojant arba paskiriant direktorių valdybos, grupės vykdančiųjų vadovų tarybos ir komitetų narius.

2022 m. Paskyrimo komitetas surengė 8 posėdžius.

Svarbiausios Paskyrimų komiteto veiklos 2022 m. tai: pagalba organizuojant paieškos procesus ir teikiant rekomendacijas naujų tarybos narių nominacijai bei paskiriant naująją grupės vykdantįjį direktorių, tęstinumo planų ir organizacinių pakeitimų peržiūra.

Paskyrimų komiteto nariai yra laikomi nepriklausomais, kaip reglamentuoja Danijos įmonių valdymo rekomendacijos.
 

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1965
US citizen
2023_Reshma Ramachandran

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Sandorių komitetas

Sandorių komitetas teikia rekomendacijas direktorių valdybai dėl tam tikrų didelių įsigijimų, kapitalo investicijų mažinimo ir klientų sutarčių, peržiūri sandorių planus, vertina atrinktus sandorius. Komitetas taip pat peržiūri reikšmingus naujo finansavimo, refinansavimo ar esamo finansavimo esminių pakeitimų ir pasiūlymų dėl nuosavo kapitalo ar skolos vertybinių popierių išdavimo klausimus.

2022 m. Sandorių komitetas surengė 3 posėdžius.

2022 m. Sandorių komitetas peržiūrėjo tam tikrus stambių klientų sutarčių pasiūlymus, komercinių pasiūlymų nagrinėjimo procesą ir standartą, komercinius pasiūlymus, pardavimo ir pirkimo sandorius ir pateikė atitinkamas rekomendacijas Direktorių valdybai. 

Sandorių komiteto nariai yra laikomi nepriklausomais, kaip reglamentuoja Danijos įmonių valdymo rekomendacijos.

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2024
Independent
Born 1962
Danish citizen

Board evaluations

The Board of Directors of ISS A/S conducts annual Board evaluations. A description of the annual Board evaluation procedure and the general conclusions are included in the Statutory Corporate Governance Reports of ISS A/S from 2023. The Statutory Corporate Governance Reports of ISS A/S can be found in the link below.

View reportshttps://inv.issworld.com/governancereport