2018-11-26

ISS:n tuella insinööriksi

ISS:n ensimmäinen insinööriohjelma on käynnistymässä. Talotekniikan insinööriksi lähtee opiskelemaan 30 kiinteistön ylläpidon ammattilaista. Insinööriohjelma tarjoaa urapolun vaativampiin tehtäviin talon sisällä. Se myös varmistaa, että yrityksestä löytyy tulevaisuudessakin riittävästi arvokasta osaamista.

Vaikka kiinteistöhuolto on suurelta osin asiakaspalvelutyötä, se on myös yksi niistä toimialoista, joissa teknologian merkitys kasvaa nopeasti. Työmenetelmät teknistyvät, ja kiinteistöistä kerätään koko ajan enemmän dataa, joka tuo hyötyä kiinteistöjen johtamiseen ja palveluiden tuottamiseen.

 

– Asiakkaille tarjottavat kiinteistön ylläpitopalvelut edellyttävät jatkossa yhä perusteellisempaa teknologiaosaamista. Ala on siirtymässä kohti kokonaisvaltaisempaa kumppanuutta, jossa valittu kumppani tuottaa kiinteistöjen elinkaareen liittyviä palveluja yhä kattavammin. Siksi olemme käynnistäneet ohjelman, jossa ISS:n omista kiinteistöpalvelualan osaajista koulutetaan talotekniikan insinöörejä, kertoo koulutuspäällikkö Elli Velling.

 

ISS:n koulutuskumppanina on Metropolia Ammattikorkeakoulu, joka vastaa talotekniikan insinööriopintojen toteutuksesta. Koulutus on monimuotoista ja pitää sisällään niin lähipäivien luentoja kuin erilaisia etä- ja verkko-opintoja. Tärkeän osan opintoja muodostavat opiskelijan omat opiskelutehtävät ja erilaiset projektityöt. Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen koulutuspolku, jossa arvioidaan muun muassa aiemmin hankittua osaamista ja sen hyväksymistä osaksi opintoja.

 

– Vaikka tämä on ISS:n ohjelma, koulutukseen pätevät samat reunaehdot kuin kaikkiin muihinkin ammattikorkeakoulututkintoihin. Tutkintoon kuuluvaa työharjoittelua toteutetaan niissä ISS:n työtehtävissä, joissa opiskelija on tai joihin hän koulutusohjelman aikana siirtyy.

 

Vellingin mukaan koulutuksen tarkoitus on vahvistaa työntekijän omaa ammatillista roolia ja asiantuntemusta. Koulutuksella halutaan ensisijaisesti vahvistaa opiskelijan osaamista nykyisissä tehtävissä, mutta sen kautta voi myös avautua urapolkuja uuteen rooliin, joko työnjohtajaksi, esimieheksi tai asiantuntijatehtäviin.

 

Iso ponnistus sekä opiskelijalta että ISS:ltä

 

ISS:n ensimmäiset 30 insinööriopiskelijaa ovat jo aloittaneet koulutaipaleen. Velling arvioi, että nopeimmat valmistuvat insinööriksi kesään 2021 mennessä ja loputkin vuoden 2022 aikana.

 

– Nyt starttaava ryhmä koostuu hyvin monenlaisista osaajista. Mukana on asentajia, palveluohjaajia, työnjohtajia, esimiehiä, aluepäälliköitä, asiantuntijoita ja projektipäälliköitä. Ikähaarukka on lähestulkoon "vauvasta vaariin" – joillain insinööriopiskelijoillamme on kolme vuotta työkokemusta, toisilla taas 30. Yhteistä kaikille osallistujille on se, että heistä jokaisella on yksi tai useampia kiinteistöpalvelualan tutkintoja, Velling kuvailee.

 

Nelivuotinen ohjelma on vaativa ponnistus ihmiselle, joka on samaan aikaan töissä. Työn, opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja hyvää itsensä johtamista. Lisäksi se vaatii tukea työnantajalta. Vellingin mukaan koulutuksen suunnittelussa on mietitty tarkkaan, miten ohjelma toteutetaan niin, että asiakastyö ei kärsi.

 

– On erittäin tärkeää, että tuemme opiskelijoita kaikilla tasoilla. Sitä varten jokaiselle opiskelijalle on esimerkiksi nimetty tutor, jolla on takanaan omat aiemmat insinööriopinnot. Tutor on sparraaja, jolta voi aina kysyä opintoihin liittyvistä asioista. Hänellä on tärkeä rooli toimia kannustajana, jotta opinnot etenevät suunnitellusti.

 

Yksi tutoreista on Senaatti-kiinteistöjen asiakkuutta ISS:llä johtava Petri Halonen, joka on ollut aktiivisesti mukana myös insinööriohjelman suunnittelussa. Hän näkee ohjelman hyvin tärkeänä koko yrityskulttuurin rakentamisessa. 

 

– Insinööriopinnot ovat yritykseltä iso investointi.Tutorina yksi tehtävistäni on katsoa, että liiketoiminta ja asiakasymmärrys kulkevat opinnoissa koko ajan mukana. Ohjelma on tarkoitettu etenkin sellaisille työntekijöille, joiden työssä teknologiaosaaminen yhdistyy palveluajatteluun, Halonen pohtii.

 

Halonen on varma, että tutorointi tulee kasvattamaan sekä tutoria että opiskelijoita. 

 

– Olen aiemmin ollut mentoroimassa ISS:n kansainvälisiä harjoittelijoita. Ne ovat olleet molemminpuolisia oppimishetkiä. Insinööriopiskelijoiden kanssa keskustelemme kuukausittain, mitä tulevaisuuden urapolku tarkoittaa ja mihin koulutus tähtää. Todennäköisesti opintojen arki alkaa valjeta heille viimeistään ensi keväänä, kun reppuun on jo kertynyt hieman kokemusta opiskelun ja työn yhdistämisestä. Silloin tarvitaan tutorien tukea.

 

Koulutus on tärkein pääoma

 

Sekä Halonen että Velling uskovat, että tulevaisuudessa yritykset rakentavat yhä enemmän sisäisiä koulutuspolkuja.

 

– Jokainen uusi rekrytointi on yritykselle kallis investointi. Jos ihminen jo työskentelee yrityksessä ja hänellä on vahva motivaatio syventää osaamistaan, haluamme tarjota hänelle mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä. Koulutus on ISS:n ammattilaisten tärkein pääoma. Siitä hyötyvät niin asiakas, ISS kuin työntekijä itse, Velling korostaa.

 

Hän arvioi ISS:n olevan kiinteistöpalveluiden toimialalla ensimmäinen yritys, joka käynnistää oman insinöörikoulutusohjelman.

 

–Olen erittäin ylpeä siitä, että ISS:llä on rohkeutta lähteä tähän. Insinöörikoulutus vahvistaa henkilöstön motivaatiota ja tekee talon sisäiset urapolut näkyviksi. Se osoittaa, että me panostamme ihmisiimme ja heidän osaamisensa kehittämiseen. Visiomme mukaisesti haluamme olla maailman paras palveluyritys. Siksi on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että meillä on myös maailman parhaat ammattilaiset.