TIETOSUOJA

Vastuuvapauslauseke

Tähän vastuuvapauslausekkeeseen ja tämän verkkosivuston sisältöön sovelletaan yksinomaan Tanskan lakia ottamatta huomioon lainvalintasääntöjä. Kaikki vastuuvapauslausekkeesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan Tanskan tuomioistuimessa Kööpenhaminassa, ellei niitä voida ratkaista sovinnollisesti.

Tiedot verkkosivustolla 

Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on esitetty vain informatiivisessa tarkoituksessa sekä "sellaisenaan" ja "kuten saatavilla" -periaatteella, eikä ISS anna mitään takuita mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, implisiittisiä takuita koskien tietojen kaupallisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeudenloukkauksia. 
 
ISS huolehtii kohtuudella siitä, että tämän sivuston sisältö on täsmällistä ja ajan tasalla. ISS ei kuitenkaan anna minkäänlaisia takuita eikä vastaa mistään tämän sivuston sisällön oikeellisuudesta, järjestyksestä, ajantasaisuudesta tai täydellisyydestä.  
 
Tämän verkkosivuston sisältö on tarkoitettu vain yleiseksi ohjeistukseksi. Mikään tämän verkkosivuston sisältö ei sisällä minkäänlaisia yleisiä neuvoja tai suosituksia, eikä siihen tule luottaa minkään päätöksen tai toiminnan perusteeksi.  
 
ISS voi muuttaa tämän verkkosivuston muotoa ja sisältöä milloin tahansa.  
 
ISS voi keskeyttää tämän verkkosivuston toiminnan mistä tahansa syystä ja pidättää oikeuden lopettaa pääsyn tälle verkkosivustolle milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta. 
 
Vastuu 

ISS ei ole vastuussa mistään välittömistä, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston sisällöstä tai sen saatavuudesta, käytöstä tai siihen luottamisesta.  
 
ISS ei maksa vahingonkorvauksia tai muita kompensaatioita menetyksistä, loukkaantumisista, rangaistuksista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston pääsyn tai käytön johdosta tai sen sisältöön luottamisesta tai muista sivustoista, joihin tämä verkkosivusto on linkitetty.  
 
Linkki muihin verkkosivustoihin 

Tämä sivusto voi tarjota pääsyn kolmansien osapuolten verkkosivustoille linkkien kautta. ISS ei ole tarkistanut eikä hallinnoi tällaisia sivustoja eikä ole vastuussa mistään sisällöstä tai ongelmista, jotka liittyvät linkitettyihin kolmansien osapuolten sivustoihin tai aiheutuvat niistä. 

Immateriaalioikeudet  

Tämän verkkosivuston sisältö ja kaikki verkkosivustolla olevat immateriaalioikeudet kuuluvat ISS:lle tai sen lisensoijille, ja niitä suojelevat soveltuvat lait. Ellei tällä verkkosivustolla ole erikseen toisin mainittu, voi tällä sivustolla olevaa materiaalia ladata ainoastaan ei-kaupalliseen tai henkilökohtaiseen käyttöön, edellyttäen että noudattaa kaikkia tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja muita omistusoikeudellisia ilmoituksia. Muutenkaan ei saa kopioida, jäljentää, julkaista uudelleen, ladata, lähettää tai jakaa millään tavalla tämän verkkosivuston sisältöä, mukaan lukien tekstit, kuvat, äänet ja videot, julkiseen tai kaupalliseen käyttöön tai viestintään ilman ISS:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 
 
Tällä verkkosivustolla olevaan tiettyyn sisältöön ei saa linkittää ilman ISS:n etukäteen antamaa suostumusta. ISS:n on tarkistettava ja hyväksyttävä linkit käyttöönoton jälkeen. 
 
Kaikki nimet, logot ja tavaramerkit ovat ISS:n, sen konserniyhtiöiden tai sen lisensoijien omaisuutta. 
 
Tietosuoja ja evästeet  

ISS suhtautuu yksityisyyteesi erittäin vakavasti. Tällä sivustolla tapahtuvaan henkilötietojen ja evästeiden käyttöön sovelletaan ISS:n globaalia tietosuojaselostetta. 

Lue tietosuojaselosteemme

Kommentit ja kysymykset 

Tätä sivustoa koskevista kommenteista ja kysymyksistä tulee ISS:n omaisuutta. Saatuja kommentteja tai kysymyksiä ei käsitellä luottamuksellisina, ja niitä voidaan käyttää rajoituksetta.