INTEGRITET

ISS globala integritetspolicy

Vi åtar oss att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med ISS globala integritetspolicy (härefter kallad "integritetspolicy") och våra skyldigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och/eller tillämpliga lokala dataskyddsbestämmelser. Denna integritetspolicy omfattar företag inom ISS som nämns i vår koncerns årsrapport.