CASE

Hur Accenture och ISS Vestedsamarbete driver positiva resultat

På ISS tror vi på att skapa ännu mer värde för våra kunder genom partnerskap som fokuserar på samarbete. Vårt Vestedsamarbete med Accenture är ett exempel på detta.

NL case - Accenture

9 000

timmar lägre frånvaro

+3

%

produktivitet hos medarbetare

+8

%

medarbetarengagemang

+9,5

%

total livskvalitet

Lika engagerade i varandras framgång

ISS Nederländerna började samarbeta med Accenture 2005. Det som en gång började med en singeltjänst, utvecklades senare till ett resultatfokuserad Integrated Facility Services (IFS) kontrakt. Under 2017 tog ISS Nederländerna och Accenture samarbetet till nästa nivå genom att inleda ett Vestedpartnerskap. Vested är en metod för två parter att skapa en samarbetsinriktad affärsrelation där båda parter är lika engagerade i varandras framgång. Samarbetspartnerna inom Vested skapar ett flexibelt, resultatbaserat ramverk som tagits fram för att svara mot den gemensamma visionen och det önskade resultatet. 

För Accenture låg fokus på medarbetarnas engagemang, frånvaro och hälsa. Som samarbetspartner arbetar ISS sida vid sida med Accenture för att utforma tjänster och skapa arbetsplatser som stödjer kundens högsta prioritet – medarbetarnas välmående.  

"Hur kan vi se till att våra medarbetare arbetar smartare, men inte hårdare?"

Ricco Groeneveld, Workplace Lead BENELUX på Accenture

Från experimenterande till konkreta resultat

“Våra unga konsulter jobbar under enorm press, i en krävande miljö”, säger Ricco Groeneveld, Workplace Lead BENELUX på Accenture. “Av erfarenhet och från forskningsresultat vet vi att det är dåligt för medarbetarnas produktivitet, balans i arbetslivet och hälsa att ständigt vara tillgänglig för jobbet. Vi och våra samarbetspartner på Vested Outsourcing ISS ställde oss frågan: Hur kan vi förhindra att detta händer någon av våra medarbetare? 

"Hur kan vi se till att våra medarbetare arbetar smartare, men inte hårdare? Och hur kan vi skapa en organisationskultur där vi hjälper våra medarbetare att hantera sina energinivåer och sin hälsa – inte bara under arbetsdagen utan under hela arbetslivet? Dessa frågor blev grunden till vad vi idag kallar 'Accenture: Be at your best’." 

Initiativet inkluderade experimenterande med hur catering skulle kunna främja en mer hälsosam livsstil, genom att göra färska livsmedel med låg fetthalt mer tillgängliga för Accentures medarbetare. Accenture och ISS skapade även speciella program för nyblivna föräldrar för att hjälpa dem att skapa en sund balans mellan arbete och fritid, samt att man erbjöd medarbetarna täta hälsokontroller, hälsoråd från kompetenta konsulter och workshops om kost, sömn och avkoppling. 

Sedan de startade det nära samarbetet med ISS har Accenture uppnått konkreta resultat. Kostnaderna har minskat tack vare lägre personalomsättning och lägre kostnader relaterade till rekrytering. Frånvaron har minskat med 9 000 timmar, medarbetarnas produktivitet är 3 % högre, medarbetarengagemanget har ökat med 8 % och den totala livskvaliteten har ökat med mer än 9,5 %. Tack vare långsiktigheten i Vesteds samarbeten är denna ömsesidiga framgång bara början.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig och få de senaste nyheterna från ISS. Du kan säga upp prenumerationen när du vill.

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder