ANLAYIŞLAR

Yayımlar

Yayımlarımızda, dış kaynak, tesis yönetimi ve işyeri deneyimi tasarımında en yeni trendler ve araştırmalar yer almaktadır.

2020 Yıllık Raporu

İşimiz ve performansımız hakkında daha fazla bilgi almak için 2020 Yıllık Raporumuza bakın. Pandemi sebebiyle, 2020 zor bir yıl oldu. OneISS stratejimiz ile, artık kurtarma yolculuğu başladı.

Yıllık Raporumuzu Okuyun

Dış kaynağın geleceği

ISS, Copenhagen Institute for Future Studies’nden (CIFS) küresel tesis yönetimi endüstrisinin geleceğiyle ilgili çeşitli senaryolar geliştirmesini istedi. Çalışma sonucunda Tesis Yönetimi endüstrisinin geleceğine bakış açılarını içeren beş ISS 2020 Vizyonu Beyaz Kitabı hazırlandı.

Front page - ISS 2020 Vision Capstone White Book - The Future of Work, Workforce and Workplace

BEYAZ KİTAP

Çalışma Hayatının, İş Gücünün ve İşyerinin Geleceği

İşyerleri artık bir kuruluşun merkezi olarak görülmüyor. Yine de fiziksel işyerleri, bir kuruluş kültürünün oluşturulmasında ve desteklenmesinde hala gereklidir. Fiziksel çerçevelerle birlikte insana odaklı hizmetlerin, son kullanıcıların üretken olabileceği ve gelişebileceği bir bütüncül işyeri deneyimi sağlaması gerekmektedir.

Front page - ISS_2020_Future_of_Service_Management_White_Book

BEYAZ KİTAP

ISS 2020 Vizyonu: Hizmet Yönetiminin Geleceği

ISS ve Copenhagen Institute of Future Studies’in (CIFS) yayımladığı beşinci ve son beyaz kitap, günümüzde çoğu kuruluş için kritik bir rekabetçi parametre olan hizmet yönetiminde devrim yaratan trendleri ve destekleyici unsurları inceliyor.

Front page - ISS 2020 Vision_Future of Outsourcing and Perspectives for Facility Management

BEYAZ KİTAP

Tesis Yönetimi için Dış Kaynağın Geleceği ve Bakış Açıları

2020 sonrasına geçerken mega trendler, dış kaynak endüstrisini birçok yolla yeniden şekillendiriyor. Dış kaynak endüstrisinin geleceği, küresel rekabet gücünü artırmak için daha yüksek işbirliği düzeyi ile karakterize edilecektir. Dış kaynak endüstrisi, yeni pazar gereksinimlerine ve gelecekte işletmelerin karşı karşıya kalmaya devam edeceği zorlukların artan karmaşıklığına ayak uyduracak şekilde evrim geçiriyor.

Front page - ISS 2020_Future of Public Sector Outsourcing_Cover

BEYAZ KİTAP

Kamu Sektörü için Dış Kaynaktan Tedarikin Geleceği

Günümüzde, tesis yönetimi olarak kabul edilen ve yeni işbirliği modellerinin oluşması için benzersiz fırsatlar sunan unsurların sayısı hiç olmadığı kadar arttı. Kamu sektörü için dış kaynaktan tedarikin geleceği, hassasiyet ve ölçümlere, süreç disiplinine ve operasyonel mükemmelliğe dayanan yüksek düzeyde gelişmiş tesis yönetimi ya da alt yapı yönetimi ile karakterize edilecektir.

Front page - ISS_2020_Vision_-_New_Ways_of_Working

BEYAZ KİTAP

Yeni Çalışma Yolları – Geleceğin İşyeri

Gelecekte tesis yönetiminin, işyerine sadece bir işletme maliyetlerini azaltma fırsatı olarak bakmanın ötesine geçen yeni innovatif hizmet konseptlerini kapsaması gerekecektir. Bu raporda, geleceğin işyeri stratejilerini şekillendiren stratejik temalar analiz edilmektedir.

Front page ISS_2020_Vision

BEYAZ KİTAP

2020 Vizyonu

ISS ve Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) ISS’ten 300 üst düzey yönetici ve Küresel Tesis Yönetimi ağından 50 uzmanın yer aldığı bir araştırmayı esas alarak küresel Tesis Yönetiminin geleceği ile ilgili bir çalışma yaptılar. Araştırmada aynı zamanda endüstrinin önemli sözcüleriyle yapılan çalıştaylar ve detaylı röportajlar da ele alınıyor.

2020 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Çalışanlarımıza, çevreye ve müşterilerimize özen göstermek için nasıl çalıştığımızla ilgili daha fazla bilgi almak için 2020 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’muzu okuyun.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporumuzu okuyun

Tesis ve işyeri yönetimi ile ilgili bakış açıları

Bilgilendirme yazılarımız, tesis yönetimi, işyeri deneyimi ve dış kaynak hizmetlerimizin temel unsurları hakkında daha detaylı bilgiler sağlar.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Tesis Yönetimi Pazarının Gelişimiyle İlgili Bakış Açıları

Bu yazıda, 1980’lerden günümüze Tesis Yönetimi endüstrisinin gelişimi ele alınmaktadır ve endüstrinin geleceği ile ilgili bazı tahminler yer almaktadır. Endüstri, daha çok tek hizmetli yerel dış kaynak modelinden, müşterinin ulusal, hatta küresel ölçekte temel gereksinimlerini sorunsuz biçimde karşılayan bir entegre hizmetler sunumu modeline dönüşüyor.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Stratejik Tesis Yönetiminde Risklerin Yönetilmesi ve Önlenmesi

Bu yazının konusu, stratejik tesis yönetimiyle risklerin yönetilmesi ve önlenmesidir. Viyana Teknoloji Üniversitesi, Bilgi ve Tesis Yönetimi Bölümü; PriceWaterhouseCoopers Avusturya (PwC) tarafından yapılan saha çalışmasını ve ISS Avusturya’nın Tesis Yönetimi işinin hizmet sağlayıcısının hizmet sunumu tarafından edinilen deneyimleri temel almaktadır.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Tesis Yönetiminde Hizmet Mükemmelliğini Tanımlama

Bu bilgilendirme yazısı, tesis yönetimi alanında hizmet mükemmelliğini desteklemede iki ana temanın öne çıktığını göstermektedir. Bunlardan birincisi tutarlılığın mükemmelliğin temelini oluşturmasıdır. İkincisi ise üzerinde anlaşmaya varılan standartların sağlanabileceği konusunda mutlak güvendir. Ancak araştırma, bu tutarlılığın kendi başına hizmet mükemmelliğini sağlamayı garanti etmek için yeterli olmadığını da göstermektedir.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Tesis Yönetimi Endüstrisinde Hizmet İnnovasyonu

İnnovasyon, günümüzde Tesis Yönetimi endüstrisi için en önemli zorluklardan biridir. Tesis Yönetim şirketleri, geçtiğimiz 10 yıl boyunca yaşanan gelişmelere karşın daha fazla innovasyon gerçekleştirmek için daha fazlasını yapabilir.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Tesis Yönetiminde Trendler ve Gelişmeler

Bu yazıda Viyana Teknoloji Üniversitesi Bilgi ve Tesis Yönetimi bölümünün yaptığı saha araştırmasını ve hizmet sağlayıcı ISS’in Tesis Yönetimi işinin hizmet sunumu tarafından edinilen deneyimleri temel alan, Tesis Yönetiminde gelecekteki trendler ve gelişmeler ele alınmaktadır.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Geçiş Yönetiminde Mükemmellik

Bu bilgilendirme yazısında, dış kaynak sektöründe başarılı bir geçiş süreci ve başarılı bir dış kaynak ortaklığının temellerinin atılması için gereken temel unsurlar ele alınmaktadır.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Güvenlik için bir Teklif Talebi Oluşturma

Teklif Talebi nedir ve rekabetçi teklif sürecini nasıl iyileştirebilir ve bir Güvenlik Hizmetleri şirketi etkili bir Teklif Talebi yazmak için gereken bilgi türlerini nasıl belirleyebilir? Bu yazıda, dış kaynak endüstrisindeki güvenlik hizmetlerinde bir Teklif Talebi oluşturmak, gözden geçirmek, yayımlamak ve daha sonrasında Teklif Talepleriyle çalışma için teklifleri değerlendirmek için gereken beş temel unsur yer almaktadır.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Hizmetlerin Dış Kaynaktan Tedarikinde Değişim Yönetimiyle Çalışma

Hizmetlerin dış kaynaktan tedarik edilmesi birçok değişime yol açmaktadır. Dış kaynak tedarikinde yer alacak çalışanlar için değişimler dikkate değerdir. Ancak hizmetlerin dış kaynaktan tedarik edilmesi kuruluşun geri kalanı için de birçok değişikliğe neden olacaktır.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Dış Kaynaktan Tedarik Durumunda Elde Edilen Dolaylı Maliyet Tasarrufları

Kuruluşlar artık dış kaynaktan tedariki karlılığı artırmak, temel işlerine yeniden odaklanmak, üretkenliği ve rekabet gücünü iyileştirmek için bir strateji olarak daha fazla kullanıyorlar.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Dış Kaynak Endüstrisinde Çeşitlilik

Küresel işgücünde önemli demografik değişimler yaşanıyor ve tüm kuruluşların bir çeşitlilik yönetimi stratejisi geliştirmesi ve uygulaması gerekiyor.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Hizmetleri Dış Kaynaktan Tedarik Ederken Dikkate Alınması Gereken İK ile İlgili Konular

İK ile ilgili konuların, dış kaynaktan hizmet tedarik süreçlerinin başarısı açısından çok önemli olmasına karşın, bu konulara genellikle yeterince dikkat gösterilmez.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Dış Kaynak Sektöründe Birden Fazla Beceri Kazandırma ve İş Memnuniyeti

Birden fazla beceri kazandırma, üretkenliği, esnekliği ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla işlerin organize edilmesinin etkili bir yoludur.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Çeşitlilik kuruluşa yeni yetenekler kazandırıyor

ISS Danimarka ve Kopenhag Ticaret Okulu’nun yaptığı yeni çalışma, çeşitliliğin kuruluşa nasıl yeni yetenekler kazandırdığını gösteriyor. Bu nitelikli çalışanları çekmek ve elde tutmak için yetenek yönetimine daha kapsayıcı bir yaklaşım gereklidir. Bu da hizmetin profesyonelleştirilmesine yardımcı olmakta ve halef zincirini, kâr ve iş açısından avantajlar yaratacak şekilde güçlendirmektedir.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Süper çeşitlilik içeren ekipler, işyerinde refahı destekliyor

ISS ve Kopenhag Ticaret Okulu’nun yaptığı yeni araştırma, çeşitlilik ya da süper çeşitlilik içeren ekiplerin, işyerinde refahı artırabileceğini kanıtlıyor. Bunun nedeni çeşitliliğin, sosyal uyum yaratma ve iş arkadaşları arasında sosyalleşme, iletişim ve açık görüşlülüğü artırma potansiyelidir.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Çok yönlü ekipler Liderlik Gelişimini destekliyor

ISS Danimarka’nın yaptığı yeni araştırma, çeşitlilik içeren ekipleri yönetmenin, liderlerin iletişim, ilişki kurma ve yetenek gelişimi yetkinliklerini güçlendirdiğini ve kapsayıcılığı sağladığını gösteriyor. Bu durum, liderlik ne kadar iyi olursa heterojen ekip o kadar iyi çalışacağından güçlendirici bir etkiye sahiptir.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Çeşitlilik İçeren Liderlik Daha Yüksek Kazanç Sağlıyor

Bu rapor, çeşitlilik içeren yönetime sahip olmanın önemli ölçüde avantajlar yarattığını gösteriyor. En fazla çeşitlilik içeren yönetime sahip işletmeler, daha az çeşitlilik içeren yönetime sahip işletmelere kıyasla ortalama yüzde 12,6 daha fazla işletme karı marjına sahipler. Ayrıca çeşitliliğin en fazla olduğu şirketler, rakiplerine göre ortalama yüzde 5,7 daha yüksek işletme kârı marjı elde ediyorlar.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Müşteri Deneyiminin Hizmet Çalışanı Bağlılığı ile İlişkilendirme

Verilerimiz üzerinde bir dizi regresyon analizi gerçekleştirdik ve bu Bilgilendirme Yazısında bu analizler temel alınarak yapılan araştırmada elde edilen, hizmet çalışanı bağlılığı ve müşteri deneyimini destekleyen etkenlerle ilgili önemli yeni bilgiler yer almaktadır.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Çalışan Bağlılığı – yöneticilerin önemli rolü

Bağlı müşteriler daha üretkendir, daha müşteri odaklıdır ve daha sadıktır. Geçtiğimiz yirmi yılda yapılan bir dizi çalışmaya göre çalışan bağlılığının yüksek düzeyde olduğu şirketler, daha kârlıdır.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Ön Cephede Çalışan Hizmet Çalışanlarının Etkili Eğitimi

Hizmet kalitesi, müşteri memnuniyetini destekleyen ana unsurdur. Eğitim, daha yüksek hizmet kalitesi açısından en önemli destekleyici unsur olduğundan, aynı zamanda bir şirketin kendi bünyesinde doğru yapması gereken en önemli süreçlerden biridir.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Stratejik İK Süreçlerinin Değeri

Hizmet Yönetimi, müşterilerin gözünde sürekli değer yaratmakla ilgilidir. Bu nedenle hizmet şirketi, şirket ile müşteriler arasındaki en önemli bağlantı olan ön cephede çalışan işçilere çok iyi hizmet vermelidir.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Hizmet tasarımı - harika işyeri deneyimi oluşturmada yeni cephe

İşyeri deneyimi, günümüzün rekabetçi iş ortamında şirketler için hayati öneme sahiptir. Bu bilgilendirme yazısı, işyeri hizmetlerini iyileştirmek ve yenilemek için hizmet tasarımını kullanmayla ilgilidir. Bu amaçlı, yapısal ve kullanıcı odaklı süreç, tesis yönetimi endüstrisi için yeni bir paradigmadır.

BİLGİLENDİRME YAZISI

Hizmet Yönetimi 3.0 - yeni nesil hizmet

Tüm şirketler hizmet konusunda etkili biçimde rekabet ederse, rakipler arasındaki fark, hizmet yönetimi modeline ve bunu uygulama becerisine bağlı olacaktır. Ancak geleneksel modeller ve temalar artık yeterli gelmemektedir. Gelecekte hizmet sunumu sistemine ve insani dokunuşun gücüne odaklanılmalıdır.

BİLGİLENDİRME YAZISI

'Yeni Çalışma Yolları' Tesisleri Kullanımımızı Nasıl Etkiliyor

Geçtiğimiz 50 yılda çalışma şeklimiz önemli ölçüde değişti. Bu, çalışma şeklimizi desteklediğinden tesisleri kullanımımızı etkiledi.

Yeni bilgilere ulaşın

ISS’ten en yeni bilgileri almak için kayıt olun. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

Buradan abone olun

İnsanlar, mekânlar ve gezegenle ilgili hikayeler

İNSANLAR MEKÂNLARI YARATIR

30'dan fazla ülkede, 60.000'in üzerinde müşteri