KURUMSAL SORUMLULUK

Raporlama, politikalar ve yayımlar

Grup İcra Yönetim Kurulu tarafından ISS Group için bir dizi özel kurumsal yönetişim kuralları grubu belirlendi ve sonrasında bu kurallar tüm bölgesel ve yerel birimlerde uygulamaya alındı.

ISS olarak Kurumsal Sorumluluk alanındaki çabalarımızla gurur duyuyoruz ve dünyanın en çok kullanılan sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi olan Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI - Global Reporting Initiative) belirlediği yeni GRI Standartlarıyla paralel olarak her yıl rapor hazırlıyoruz. 

‘Core’ (Temel) seçeneği ile uyumlu olmayı tercih ettik. Bu raporda yer alan GRI Standartlarının açıklamalarının özeti, Rapor’daki tablolarda yer almaktadır. Analizlerimizde ve raporlarımızda ISO Standardı ISO 26000 Sosyal Sorumluluk için Rehber ve Danimarka Standartları DS 49001 ‘Sosyal sorumluluk yönetim sistemi – Gereksinimler’den de yararlandık. 

Ayrıca işçi ve insan haklarıyla ilgili SA8000’in ilkelerine göre çalışıyoruz. SA8000 Standardı, çalışanları korumak için uluslararası işçi standartlarının uygulanmasına yönelik bir araçtır. 

Rapor, aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk için Danimarka Finansal Beyanlar Yasasının 99 a ve 99 b sayılı bölümlerine uygun bir yasal rapordur. 

Rapor UNGC’nin (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) gerektirdiği şekilde İlerleme Bildirimi (CoP - Communicate on Progress) yükümlülüğümüzü de yerine getirmemizi sağlamaktadır.  

Tüm raporlarımızı okuyun

Şeffaflık, yüksek standartlarımızın anahtarıdır. Her yıl iyi kurumsal vatandaşlar olarak gösterdiğimiz ilerlemeyi rapor halinde sunuyoruz. En yeni raporları, diğer yayımlarımızın yanında bulabilirsiniz.

Yayımlarımızı okuyun

Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası

Politikamız, kölelik ve insan kaçakçılığının işimizin ya da tedarik zincirimizin hiçbir kısmında bulunmamasını sağlamaktır. Bu yaklaşım Davranış Kodumuz, Kurumsal Sorumluluk Politikamız, Tedarikçi Davranış Kodumuz ve Küresel Çalışan Standartlarımızla uyumludur. Küresel Çalışan Standartlarımız, diğer birçok alanın yanı sıra istihdam öncesi kontrolleri, zorla ya da mecburi çalıştırmaya, çocuk çalıştırmaya sıfır toleransı ve özel hayatın gizliliğini kapsamaktadır. 

Faaliyetlerimizde bu riskleri yönetebildiğimizi doğrulamak için şirket içi denetimler yapıyoruz. Tedarik zincirimizin belirli kategorilerinin çocuk ve köle çalıştırma açısından daha yüksek risk taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle 2017 yılında yeni bir Tedarik Zinciri Politikası ve ISS ProcurePASS sistemini uygulamaya aldık. 

İNSANLAR MEKÂNLARI YARATIR

30'dan fazla ülkede, 59.000'in üzerinde müşteri