Er partner för att skapa arbetsplatser och miljöer som fungerar, inspirerar och ger tillbaka 

Arbetsplatser som löpande underhålls ger optimala förutsättningar för produktivitet och säkerhet. Dessutom bidrar det till att skapa en attraktiv arbetsplats och att stärka bilden av ert företag bland besökare. Vi kombinerar våra lokala kunskaper och leveranser med vår globala täckning och samordning. Våra experter inom teknik tar hand om era tillgångar och anläggningar och ser löpande över hur vi kan skapa mervärde och minska era risker och kostnader. 

Outcome 4_Graded

Säkerställ produktiviteten för era medarbetare och lokaler

En säker och produktiv miljö kan hjälpa team att maximera fokus och säkerställa högsta möjliga effekt genom att minska risken för fel, problem eller olyckor.

483784268

Hjälp patienter att tillfriskna

Våra utbildade och engagerade medarbetare hjälper era patienter till återhämtning och säkerställer oavbruten drifttid för kritiska system samt skapar miljöer som är säkra både för patienter och personal.

979528218

Gör reseupplevelsen bättre

En tilltalande flygplatsmiljö med välskötta, effektiva utrymmen skapar glada resenärer och återkommande kunder, samtidigt som flöden och arbetsförhållanden optimeras.

Big picture mid section of the page_Graded

Vi gör era byggnader mer levande 

Våra team med tekniska specialister tillhandahåller löpande operativt arbete, underhåll och service management och kan erbjuda skräddarsydda lösningar för era behov. Med erfarenhet från samtliga branscher, kan våra tekniker lyfta era fastigheter till att bli välkomnande, trygga och välunderhållna miljöer – idag och imorgon.

Energy management 

Vi använder ny teknik och smarta lösningar som hjälper er att ta hållbarhet till en ny nivå, där vi säkerställer att lagar efterföljs samtidigt som er strategi stödjs. Tillsammans kan vi öka effektiviteten samtidigt som vi minskar er energi- och vattenförbrukning samt era koldioxidutsläpp.  

Anläggningsförvaltning 

Genom vårt globala nätverk av experter inom anläggningsförvaltning tar vi hand om leverans, risker och affärskrav som omfattar hela er fastighetsportfölj. Genom insamling och analys av data kan vi noggrannt följa anläggningens livscykel och hjälpa er få ut högsta möjliga värde, samtidigt som vi skapar en säker, välfungerande arbetsplats för era medarbetare och kunder.  

Capital projects

Genom att kombinera analys av anläggningsdata med vår breda förståelse för hur arbetsplatser fungerar, kan vi ta ett helhetsgrepp om samtliga era fastigheters planerade underhållsbehov och investeringar. Vi tar hand om installation, förvaltning och utbyten för att stödja en långsiktig operativ leverans som är i linje med era strategiska behov – från mindre uppgraderingar till stora renoveringar.  

Byggnadens konstruktion och ytskikt

Vårt arbete utgår från att först skapa sig en god förståelseför respektive anläggning och därefter skräddarsy drift- och underhållsarbetet från ett livscykelperspektivVåra tekniker är specialister inom sina respektive teknikområdenmed ett brett kunnande som sträcker sig från förebyggande till avhjälpande underhåll samt planerat underhåll för samtliga installationer.

Kritiska miljöer

Minimera störningar och upprätthålla driftsäkerhet. Vårt erbjudande utgår från ett standardiserat arbetssätt för kritiska miljöer som omfattar allt från förebyggande underhåll till förändringsprojekt. Arbetssättet säkerställer en fundamental driftsäkerhet och enhetlighet, samtidigt som det är anpassningsbart till anläggningens nuvarande och kommande behov.

Fastighetsunderhåll

Genom skötsel och planering av utemiljöer, som underhåll av vägar och grönområden, ser vi till att er fastighet ger ett gott intryck och fungerar dygnet runt, året om,  i allt från lånsiktig planering till händelsestyrda åtgärder.

Avfallshantering

Smidiga och effektiva lösningar för en komplett avfallshantering med säker insamling, återvinning och hantering av ert avfall så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Tillsammans med er utarbetar vi en strategi som sträcker sig från operativa mål till kulturförändringar som ska hjälpa era medarbetare att bidra till minskat avfall.

People make places

Vi på ISS har många års erfarenhet av att leverera lagefterlevnad och enhetlighet i våra tekniska tjänster. Det är möjligt tack vare våra engagerade medarbetare.

Vi rekryterar och utbildar de bästa, mest serviceinriktade tekniska talangerna som finns i branschen, och ger dem förutsättningar att sätta kundens behov främst. 

Vi erbjuder kostnadseffektiva och förstklassiga tekniska tjänster som också efterlever olika branschers och världsdelars arbetsmiljö-, säkerhets- och miljöbestämmelser.  

Vi säkerställer kontinuitet tack vare datastyrd hantering och övervakning, där kunder enkelt kan hantera incidentrapporter, schemaläggning och processer.  

Vi minskar ständigt vårt avfall och vår miljöpåverkan genom datainsamling, innovation, användande av best practice och minskad förbrukning.  

Berättelser om människor, platser och vår planet