30

+

kunder världen över

45

+

länder som omfattas av life science

5.000

+

medarbetare som arbetar inom life science

Vi höjer standarden inom forskning

I en bransch där forskning och produktivitet är avgörande för att vara marknadsledande, förstår våra kunder det värde vi kan skapa genom att hjälpa till att attrahera och behålla de bästa talangerna. Våra tjänster är alltid utformade för att möta era specifika behov. Med kunskap om er bransch, hjälper vi er att skapa en arbetsplats som efterlever alla gällande lag- och regelverk - samt sätter ribban högt för övriga miljöer och verksamheter där era medarbetare arbetar.

Outcome 1_Graded

INTELLIGENTA LÖSNINGAR

Minska kostnaderna och maximera resultatet

Vi vet hur man balanserar kvalitet med effektivitet. Vi ser till att er miljö fungerar på bästa sätt – och frigör tid för er att fokusera på att utveckla nya produkter och maximera era investeringar.

1127076087

HÖG KVALITET

Vi hanterar lag- och regelverk med precision

Riskhantering, lagefterlevnad, hälsa och säkerhet är djupt rotade i vår kultur. Våra skickliga team bidrar till att era produktionsmiljöer uppfyller nödvändiga krav och är fria från incidenter, tack vare vårt Pharma Quality Management System (PQMS).

1096549616

ENGAGERADE MEDARBETARE

Attrahera och behålla de bästa talangerna

Våra medarbetare är experter på att skapa inbjudande, produktiva arbetsplatser där branschens topptalanger vill arbeta. På så vis kan vi hjälpa er att attrahera och behålla de absolut bästa medarbetarna.

Er partner för en levande vetenskap 

Vi erbjuder en mängd olika tjänster speciellt riktat mot forskning och utveckling samt tillverkning – tjänster som förenklar era arbetsflöden och ser till att arbetsplatserna fungerar. Vi samlar våra experter inom alla relevanta områden och tillsammans med era medarbetare arbetar de som ett team för att skapa värde i varje steg av processen.

Berättelser om människor, platser och vår planet