medarbetare

Så skapas förutsättningar för kvinnor i Indien att arbeta nattskift

ISS arbetar löpande för att alla medarbetare ska ha en säker arbetsmiljö oavsett var, och när, de arbetar. För många kvinnor i Indien är dock nattarbete fortfarande förknippat med säkerhetsrisker. Jeena Nambiar, Security Operations Lead, har förändrat hur kvinnor känner kring sin egen säkerhet under nattskift på en kunds produktionsanläggning.

India-night-guards-story

De kvinnliga säkerhetsvakterna skapar en känsla av trygghet

Jeena Nambiar, Security Operations Lead, leder ett team bestående av över 1 000 säkerhetsspecialister i södra Indien. Hon ansvarar också för att leda ett team med över 600 medarbetare hos en större kund inom tillverkningsindustrin, där hon är ansvarig för säkerheten på kundens kontor och i showrooms, samt på en produktionsanläggning i ett avlägset område i utkanten av djungeln, där möten med vilda djur är vanligt.

Ett av Jeenas viktigaste bidrag har varit att upprätta ett team med kvinnliga vakter som arbetsar på kundens produktionsanläggning. Innan det kvinnliga ISS-teamet började vakta anläggningen på natten gick bara ett fåtal av kundens kvinnliga medarbetare med på att jobba natt. När teamet först började jobba, fick de stöd genom att kunden internt kommunicerade i syfte att öka medvetenheten hos den kvinnliga delen av personalen om de kvinnliga vakterna på nattskiftet. Detta har ökat förtroendet bland kundens kvinnliga medarbetare, och antalet kvinnor som väljer nattskift har ökat avsevärt sedan dess.

Om hon kan, då kan vi också!

Föregå med gott exempel – och leda med kommunikation

Jeenas team med kvinnliga vakter har hjälpt kundens kvinnliga personal att känna sig tryggare, men Jeena själv har spelat en stor roll för att ingjuta en trygghetskänsla i teamet. ”Om hon kan, då kan vi också!” – det är detta självförtroende som Jenna säger hon vill skapa i teamen. ”Istället för att bara 'leda i fronten' är det min skyldighet att få teamen att känna att jag är en av dem”, fortsätter hon. För henne handlar verksamheten helt och hållet om kommunikation – med kollegor, teamen och kunden. Jeenas team vet att hon är med dem i varje steg på vägen – genom att rondera i lokalerna på natten, interagera med teamet och hantera eventuell oro eller farhågor. Jeenas "hands-on"-strategi för ledarskap har visat sig ha inverkan även utanför det egna teamet. Alla kollegor vet att de har en vän i Jeena.

Med en bakgrund inom juridik och erfarenheter som Judge Advocate General i den indiska försvarsmakten har det alltid varit naturligt för Jeena att ta sig an och hantera många olika ansvarsområden. Utöver arbetsuppgifterna som Security Operations Lead drivs hon av att ge stöd och kraft åt kollegor och kunder när det gäller väl grundade, förankrade och informerade beslut. ”Information är kunskap, information är makt,” som Jeena uttrycker det. Vare sig hon ser till att en site fungerar som den ska, utvecklar riskhanteringsplaner eller mobiliserar teamet för att hantera en säkerhetsincident, hanterar Jeena sina uppgifter med skicklighet.

En inkluderande och stöttande kultur på ISS
Jeena valde att börja på ISS eftersom hon lockades av kulturen med mentorer. Hon tycker om att arbeta med sin chef som är mer som en vän, mentor och guide. Det är också den relationen hon vill försöka skapa med sitt team. Trots att hon har många olika ansvarsområden tycker hon att det är enkelt att hantera dem alla – ”Det är lite som när man bestämmer vad man ska äta till frukost. Du vill vakna upp förberedd och få en överblick över vad som behöver göras.” Hon tycker också mycket om den inkluderande kulturen på ISS och säger att hennes kollegor varit som en familj sedan dag ett.

Utöver den stöttande kulturen ger ISS stöd till hennes team med kvinnliga vakter genom att tillhandahålla en hämtnings- och lämningstjänst som plockar upp och lämnar av kvinnorna vid deras hem – en värdefull lösning i områden där kvinnor inte känner sig trygga på natten. Detta tillsammans med regelbundna utbildningar i självförsvar samt rapportering och hantering av trakasserier på arbetsplatsen. Operational Security Leads har ständig kontakt med sina team, och kvinnliga kollegor erbjuds en tydliga kommunikationsvägar för support i nödsituationer, som är i drift 24/7. 

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig och få de senaste nyheterna från ISS. Du kan säga upp prenumerationen när du vill.

PEOPLE MAKE PLACES

Över 40.500 kunder i över 30 länder