BLOGG

Vi skapar en tryggare arbetsplats med PURE SPACE

"Är det tryggt och säkert?" Det är frågan som medarbetare världen över ställer sig när de nu ska återgå till sina arbetsplatser efter månader av distansarbete. PURE SPACE är en ny produkt från ISS som syftar till återskapa den naturliga kopplingen mellan medarbetare och arbetsplatsen, genom att säkerställa en hygienisk och trygg arbetsmiljö.

HQ Back to Work

Covid-19-pandemin har tydligt förändrat det sätt på vilket människor arbetar och lever. I det ena landet efter det andra har medarbetare ombetts att stanna hemma för att minska infektionsrisken. "Fysisk distansering" har blivit synonymt med "säkerhet". Effekten av distanseringen har varit både fysisk och känslomässig. PURE SPACE finns framtagen för att medarbetare ska känna att de kommer till en trygg och säker arbetsmiljö. 

Vi gör platser säkra igen 

Det är en dubbel utmaning Företag behöver återskapa den fysiska anknytningen, genom att låta medarbetare komma tillbaka till arbetsplatser där det ställs högre krav på hygien. De behöver samtidigt stärka den känslomässiga kopplingen genom att bygga upp ett förtroende bland medarbetare gällande säkerheten på arbetsplatsen. 

PURE SPACE hanterar båda dessa utmaningar på tre sätt: 

  • Genom att prioritera hygien och ta bort källor för virusspridning genom standardiserade processer och rutiner som verifierats av tredje part 
  • Genom att tillhandahålla objektiva sätt att mäta rengöringseffektivitet. 
  • Genom att tydligare synliggöra aktiviteterna inom rengöring för medarbetarna 
Prioritising hygiene for high-touch surfaces 

PURE SPACE focuses on maximising hygiene and removing sources of cross-infection. Standard cleaning products tend to focus on visible cleanliness and task frequency – for example, how often the floors are cleaned or how clean they look – but not place as much emphasis on cleaning high-touch surface areas and making sure they are free of microorganisms. 

However, research indicates that a virus applied to a high-contact surface, such as a doorknob or a tabletop, can infect 40-60% of the people within a workplace within two to four hours. 

PURE SPACE analyses all traffic and touchpoints, identifies high-touch surfaces and tailors the hygiene plan to the environment. That includes using the right cleaning products to ensure that high-touch areas remain safe for hours after they have been disinfected. As Joseph Nazareth, Head of ISS Group Health, Safety, and Quality, explains, “We’ve taken inspiration from the years of experience we have working in clean room environments, hospitals and healthcare organisations, where hygiene and disinfection are more important. With PURE SPACE, we’re taking those requirements and transferring them to the office environment.” 

Additionally, the processes, procedures and training used in PURE SPACE have all been verified by DNV GL, one of the world’s leading risk management and quality assurance certification bodies. “Our goal is to increase employees’ trust in the cleanliness of their work environment by taking the right approach to hygiene and disinfection. Using methods that are validated by an objective third-party helps us to accomplish that goal,” Joseph says. 

"Vi har hämtat inspiration från alla de år vi har arbetat med renrum, sjukhus och sjukvårdsorganisationer, där hygien och desinfektion är viktigare än allt annat. Med PURE SPACE tar vi dessa krav och överför dem till kontorsmiljön."

Joseph Nazareth, chef för ISS Group Health, Safety, and Quality
Från “Det ser rent ut” till “Jag vet att det är rent” 

PURE SPACE hjälper även till att återskapa förtroendet bland medarbetarna genom att tillhandahålla synliga, vetenskapliga bevis på att det är rent. 

“Vi tenderar att ofta bedöma städresultatet med ögonen,” menar Joseph. “Med PURE SPACE använder vi forskning och teknik för att testa och validera renlighet.” 

PURE SPACE använder ATP-teknik för att vetenskapligt mäta resultatet av städningen. ATP står för Adenosintrifosfat, en molekyl som enbart finns i och omkring levande celler, och som därför kan användas för att mäta koncentrationen av mikroorganismer och därigenom hygiennivån. “Med den här tekniken går vi från att subjektivt bedöma till att objektivt bedöma städning med en beprövad vetenskaplig mätmetod”, förklarar Joseph. Den här faktiska, evidensbaserade metoden skingrar alla tvivel om att ytan är ren och redo att användas. 

Synlighet leder till sinnesro  

Kommunikation är en annan nyckelfaktor för att dämpa oro hos medarbetare. Resultaten av ATP-testerna finns tillgängliga för medarbetarna så att de kan se utfallet och veta vad som hänt i de delar av fastigheten som de vistas. Den här öppna kommunikationen bidrar till att medarbetarna kan slappna av och istället fokusera på sitt eget uppdrag och syfte.  

Utöver ATP-resultatet finns även synliga skyltar som hjälper till att bygga förtroende hos medarbetarna vad gäller arbetsplatsens säkerhet. 

“Historiskt sett har städning varit något som utförts efter att medarbetarna har gått hem, säger Joseph. “PURE SPACE levereras under dagtid när medarbetarna är på kontoret, så att de kan se att det faktiskt sker.” Detta tydliga fokus på hygien är en stor fördel eftersom det uppmuntrar medarbetare till att ändra sitt eget beteende, så att de bidrar till att hålla arbetsplatsen trygg och säker för alla. 

Samma höga standard på alla platser 

För globala företag – eller företag med flera kontor – skapar PURE SPACE enhetlighet på alla platser. Så att personalen kan vara säkra på samma höga hygienstandard har implementerats, oavsett var de arbetar. 

“Genom att implementera samma produkt i flera byggnader, regioner och geografier, kan vi sedan göra mätningar på en landsöverskridande, global nivå. Det betyder att vi snabbare kan uppgradera den och testa dess effektivitet i vidare bemärkelse. På så sätt kan vi förflytta oss och förändra saker över tid, när erfarenheter blir till bästa praxis", säger Joseph. 

Mer än en pandemilösning 

Trots att PURE SPACE har tagits fram för att bemöta en mycket specifik situation tror Joseph att många av de ingående delarna kommer att bestå efter att covid-19-pandemin är över. 

“Många av dessa åtgärder har tagits fram med coronaviruset i åtanke, men de är även relaterade till en större diskussion om hur vi skapar en hälsosammare arbetsmiljö och hur vi kan stödja hälsosammare koncept för byggnader. Jag tror att vi har möjlighet att förbättra människors välmående i ett vidare perspektiv, inte bara för att man blir hälsosammare utan även för att man känner sig lugnare.” 

Vill du veta mer?

Vi ser fram emot att få introducera dig till PURE SPACE!Ta del av vår broschyr för mer information och hör sedan av dig om du har några frågor.

Kontakta oss

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig och få de senaste nyheterna från ISS. Du kan säga upp prenumerationen när du vill.

Prenumerera här

Berättelser om människor, platser och vår planet

PEOPLE MAKE PLACES

Över 60 000 kunder i fler än 30 länder.