PRZYKŁAD

Tworzenie środowiska bez odpadów

Jeden z naszych klientów, zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych opakowań, zdecydował się stworzyć przyszłościowe i zrównoważone miejsce pracy, wpisujące się w misję i wizję firmy oraz spełniające jej cele zrównoważonego rozwoju na 2020.

1046162368

148

tys. $

całkowitych rocznych wydatków na odpady

3

certyfikaty LEED Gold

902

tony mniej emisji dwutlenku węgla

210

tys. $

łącznie oszczędności od 2017 r.

Jeden z naszych klientów dostarczających innowacyjne opakowania chciał stworzyć innowacyjne i zrównoważone miejsce pracy dobrze wpisujące się w misję i wizję firmy oraz spełniające jej cele zrównoważonego rozwoju do 2020 r.  

To międzynarodowe przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ponad 120 krajach i zatrudnia 15 tys. pracowników, którzy z zaangażowaniem tworzą bezpieczniejszy łańcuch dostaw żywności, w którym panuje zasada jak najmniejszego marnowania jedzenia.  

Ich cele w zakresie zrównoważonego rozwoju na 2020 r. skupiają się na 3 filarach: ograniczenie śladu ekologicznego, rozwiązania dla klientów oraz pozytywny wpływ na społeczeństwo. W ramach działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju Klient chciał zaprojektować miejsce pracy oraz stworzyć kulturę pracy wpisujące się w ideę zera odpadów.  

Ich biura znajdują się na 13-hektarowym terenie, który mieści trzy innowacyjne budynki o powierzchni przeszło 37 tys. metrów kwadratowych. Na terenie zakładów znajdują się nowoczesne biura, centrum obsługi klienta oraz centrum innowacji. 

Pomogliśmy im zrealizować cel zakładający stworzenie miejsca i kultury pracy w duchu wizji zero odpadów:  

  • Aby zmniejszyć całkowity ślad ekologiczny, wprowadziliśmy system segregacji odpadów. 
  • Przed otwarciem obiektu po zmianach przeprowadziliśmy szkolenia, aby nauczyć Klienta oraz jego pracowników, jak należy postępować z odpadami. 
  • Ponadto starannie zaplanowaliśmy lokalizację kontenerów na odpady, aby zachęcić pracowników, klientów oraz gości do przyjęcia mądrych nawyków związanych z gospodarowaniem odpadami. 
  • Aby zapewnić właściwą utylizację materiałów, nawiązaliśmy współpracę z podwykonawcą gospodarującym odpadami, który je odbiera do odzysku i przetworzenia, oraz z lokalną firmą kompostującą resztki żywności i odpady organiczne. 

Ze względu na innowacyjny projekt terenu zakładów oraz jego zrównoważone funkcjonalności, Klient uzyskał trzy Złote certyfikaty LEED (LEED – Leadership in Energy and Environment Design – to certyfikat dla budynków osiągających najlepsze wyniki pod względem stosowanych strategii i procesów energetycznych). W 2018 roku teren zakładów Klienta uzyskał 73% wskaźnik ograniczenia odpadów (dla porównania: w branży Klienta średnio wskaźnik ten wynosi 30%). Pomogliśmy realizować program zrównoważonego rozwoju Klienta, który przełożył się na łączne oszczędności rzędu 210 028,74 $ i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 902 tony.  

Bądź na bieżąco

Zaprenumeruj nasz newsletter, aby wiedzieć co nowego w ISS. Możesz z niego zrezygnować w dowolnym momencie.

Zaprenumeruj tutaj

Historie o ludziach i miejscach

LUDZIE TWORZĄ MIEJSCA

Ponad 60 tys. klientów w ponad 30 krajach