Strategia

OneISS

Dzięki strategii OneISS wzmocnimy swoją reputację lidera na rynku zintegrowanych usług związanych z obsługą obiektów na świecie i wiodącą pozycję w sektorze sprzątania. Osiągniemy ten cel, budując silniejszy, prostszy i bliższy klientowi ISS.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (10)

ISS – silniejszy, prostszy, bliższy

Dzięki strategii OneISS zmieniamy priorytety i niestrudzenie dążymy do doskonałości i realizacji obietnic, bazując na naszych silnych stronach.

RBS

OneISS

Silniejszy

Zostaniemy najbardziej szanowanym liderem zintegrowanych usług związanych z obsługą obiektów i wzmocnimy swoją wiodącą pozycję w sektorze sprzątania, inwestując w doskonałość, wydajność i technologie, aby zapewniać lepsze usługi i produkty, dostosowane do potrzeb klienta.

DE_2019_DTAG_Technical_July_29

OneISS

Prostszy

Będziemy wspierać naszą główną strategię – skorzystają na tym wszyscy nasi interesariusze, gdyż zapewnimy lepszą obsługę klientom, będziemy działać bardziej komercyjnie i przyjmiemy nowe podejście prousługowe przekładające się na wyższą jakość, wydajność i zgodność z przepisami.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (26)

OneISS

Bliższy

Chcemy, aby nasze zespoły krajowe współpracowały bliżej z klientem, mimo wszystko pozostając aktywnym zespołem pracującym globalnie, wzmacniając odpowiednie zachowania i sposób zarządzania poprzez podejmowanie inicjatyw służących realizacji strategii.

2025 ambition

cele

Nasz cel do 2025 r.

Dzięki OneISS staniemy się liderem w swojej branży. Strategia ta została opracowana z myślą o korzyściach dla wszystkich interesariuszy oraz osiągnięciu celu ISS 2025.

HQ_2020_Jacob_Aarup_Andersen_Portrætter_150620_ (16)

OneISS

Ogłoszenie firmowe

Dnia 16 grudnia 2020 r. ISS przekazał informację o nowej strategii zakładającej zostanie najbardziej szanowanym liderem na rynku zintegrowanych usług związanych z obsługą obiektów na świecie.