Onze aanpak in maatschappelijke verantwoordelijkheid

Elke dag een stap naar een betere planeet

ISSNL - Sustainability - Dame zonnepanelen - 202310

Door onze wereldwijde aanwezigheid hebben onze activiteiten veel impact op de wereld om ons heen. We kunnen en maken het verschil met onze aanpak en met de samenwerking met toeleveranciers. Daar ligt onze verantwoordelijkheid en die nemen we dan ook met trots.

Dagelijks maken onze Placemakers van gewone plaatsen 'Places that Work, Think & Give': in orde, gastvrij en persoonlijk. Dat is onze passie, onze kracht en onze expertise. Dat lukt alleen als wij de verantwoordelijkheid nemen voor onze mensen, de samenleving en alles wat leeft op onze planeet. Dat is wat ons motiveert en aanzet om te blijven verbeteren. Daarom stelt ISS mens en planeet centraal in haar bedrijfsvoering.

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn voor ISS een leidraad om de bedrijfsvoering te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de volgende SDG's:

Bij ISS in Nederland werken we aan de volgende SDG's: SDG 4 - kwaliteitsonderwijs; SDG 5 - gendergelijkheid; SDG 8 - eerlijk werk en economische groei; SDG 10 - ongelijkheid verminderen; SDG 12 - verantwoorde consumptie en productie; SDG 13 - klimaatactie en SDG 17 - partnerschap om doelstellingen te bereiken

Samen met onze klanten, leveranciers en partners werken wij aan deze doelen. Op sociaal én ecologisch gebied. Zo nemen wij stakeholders mee in het verduurzamingsproces, geven wij iedereen de ruimte om onderdeel te zijn van de verandering en zorgen wij dat mensen een veilige, gelijke en gezonde werkomgeving hebben.

Samen gaan wij deze uitdaging aan.

Ecologisch beleid

Ambitie

ISS wil de nummer één partner zijn in duurzame geïntegreerde facilitaire dienstverlening. Om die reden hebben we de ambitie om in 2040 wereldwijd Net Zero te zijn, full scope. Deze toekomstvisie is in Nederland verder uitgewerkt naar een strategisch plan tot 2026, waarin ISS 50% minder CO2 wil uitstoten in scope 1 en 2, 15% minder CO2 wil uitstoten in scope 3 en 10% minder kantoorafval wil creëren ten opzichte van 2019.

Op basis van analyses en inzichten zijn interventies opgesteld waarmee ISS de doelstellingen voor een mooiere en schonere planeet wil behalen.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder wordt gebruikt om de CO2-uitstoot van ISS inzichtelijk te maken en te verlagen.

 • Scope 1 & 2: in kaart brengen van gas-, elektriciteits- en brandstofgebruik.
 • Scope 3: CO2-uitstoot per leverancier, berekeningen op productniveau, gecombineerd met spend based analysis aan de hand van berekende emissiefactoren uit verschillende databases en directe bronnen.

Financieel jaar 2023 - Alle resultaten op een rij

Scope 1: Het wagenpark van ISS bestaat uit 241 leaseauto’s, waarvan 114 elektrisch en 25 hybride.

Scope 2: ISS Nederland maakt op haar hoofdkantoor gebruik van Europese groene stroom.

Scope 3:

 • Voedselverspilling
  • In het eerste halfjaar van 2023 heeft iedere food service locatie van ISS weegschalen gekregen om het voedselafval te meten. Op basis van een nulmeting worden per locatie plannen gemaakt om voedselverspilling te verminderen.
  • In 2023 is 18.877 kg eten gered van verspilling. Om voedselverspilling tegen te gaan werkt ISS sinds 2023 samen met InStock, een organisatie die ‘misvormde’ groenten en fruit of overschotten een tweede kans geven.
  • In 2023 zijn 3.439 maaltijden gered in samenwerking met Too Good To Go. Dit staat gelijk aan een reductie van ruim 9 kg CO2-uitstoot.
 • Duurzaam eten en drinken
  • Food koopt actief veganistische producten in om dierlijke producten te vervangen. Zo zijn is dierlijke kookroom vervangen door plantaardige, zijn er plantaardige taartjes, ijsjes en snacks aan het assortiment toegevoegd. In zuivel is het aandeel plantaardig verdubbeld. In het vlees assortiment is een groei van 50% te zien in vleesvervangers.
  • Food heeft iedere maand een verfrissend thema, waarin duurzaamheid, naast smaak, de basisingrediënten zijn voor de ontwikkelde recepturen. 70% van de themarecepturen is nu al vegetarisch of plantaardig.
  • Meerdere malen per jaar organiseert ISS inspiratiesessies om Placemakers te inspireren. Nieuwe recepten, smaken en producten worden geserveerd om een gezonde en duurzame voedseltransitie te versnellen.
 • Plantaardige melk
  • In 2023 is drie keer meer plantaardige melkpoeder voor koffieautomaten gebruikt dan in 2022. Uit de CO2-ketenanalyse bleek dat hiermee een substantieel deel van CO2-uitstoot vermeden wordt.
  • Op 3 locatie wordt in 2024 getest of plantaardige koffiemelk de standaard kan worden in plaats van koemelk.
 • Woon-werkverkeer
  • In 2023 is op drie locaties een pilot gedaan met leasefietsen. Dit is de basis voor ons nieuwe, duurzame mobiliteitsbeleid dat in 2024 zal volgen.
 • Afval
  • Statiegeld op blik. Met ingang van 1 april is ISS overgestapt op statiegeld op blik. Dit wordt in grote Petmens verzameld en retour gestuurd aan Statiegeld Nederland. Het opgehaalde statiegeld wordt gedoneerd aan het Ronald McDonaldfonds.
  • Handschoenen. Om minder afval te creëren is in 2023 een pilot opgezet met duurzame en circulaire handschoenen. Deze handschoen is duurzamer omdat in het productie proces minder CO2-uitstoot. Daarnaast kan het als een circulaire stroom ingezameld worden, zodat de grondstof niet verloren gaat. In de ketenanalyse over handschoenen is hier meer over te lezen.
  • SUP-consumptie ter plekke. In voorbereiding op de nieuwe SUP-wetgeving heeft ISS meerdere pilots gedaan met betrekking tot herbruikbare koffiebekers. Van statiegeldsysteem, tot een innovatieve machine om koffiebekers te reinigen tot het logistieke proces van koffiebekers naar een centrale spoelkeuken. Deze resultaten gecombineerd met de uitkomsten van het onderzoek van het KoffiebekerPact vormen de basis voor het advies hoe locaties afval kunnen vermijden door zo snel mogelijk over te stappen op herbruikbare verpakkingen.

Resultaten interventies FY2023

CO2-uitstoot inzichtelijk

2023 was weer het eerste volledige normale jaar na de coronapandemie. Januari en februari 2022 waren nog afwijkend. Dit geeft nog een kleine afwijking in de financiële en CO2-resultaten. Waar de wereld terug is naar normaal is er wel een nieuw normaal ontstaan, waar de facilitaire wereld zich op moest aanpassen. Werknemers werken meer thuis en maken op een andere manier gebruik van de faciliteiten in kantoren.

In 2023 was de totale CO2-uitstoot in scope 1 en 2 van ISS Nederland 1.114 ton. Hierbij is gekeken naar het brandstofgebruik van het wagenpark en naar gas- en elektragebruik. Dit is 137 ton CO2 lager dan 2022 en 42% lager dan het basisjaar 2019. De grootste daling komt uit de daling in scope 1 door de inzet van elektrische leaseauto’s. Een direct gevolg is dat het energieverbruik in scope 2 juist sterk is gestegen.

De scope 3 CO2-uitstoot (exclusief productieafval) van ISS Nederland is in 2023 licht gegroeid met 1% naar 24.965 ton CO2. Hierbij is gekeken naar de ingekochte goederen en diensten, transport plus kantoorafval. De totale CO2-uitstoot is gebaseerd op 85% berekende emissiefactoren. Scope 3 (exclusief productieafval) is verantwoordelijk voor 96% van de totale uitstoot van ISS in Nederland in 2023 (H1). Ten opzichte van het basisjaar 2019 daalde de CO2-uitstoot in scope 3 (exclusief productieafval) in 2023 met 15%.

De grootste categorie bij ‘ingekochte goederen en diensten’ is food & beverage (50%). Deze categorie is daarom een van de prioriteiten in het duurzaamheidsbeleid van ISS met interventies op voedselverspilling en eiwittransitie.

Vergelijking CO2-uitstoot ISS

De totale CO2-uitstoot van ISS Nederland in 2023 (exclusief productieafval) is te vergelijken met 1.175.555 bomen die een jaar lang groeien. Dat zijn 1.176 voetbalvelden vol bomen.

CO2-uitstoot in bomen in 2023

Beleid

Om de CO2-uitstoot in scope 1 en 2 met 50% te verlagen in 2025 ten opzichte van 2019 breidt ISS het aantal interventies verder uit:

 1. Duurzaam mobiliteitsplan, waarbij een elektronisch wagenpark en anders reizen centraal staat. Dit plan zal voor 78% bijdragen aan de totale reductie.
 2. Transitie naar groene energie. Dit is goed voor 4% van de totale reductie.
 3. Nieuwe werken, waarbij wordt ingezet op hybride en flexibele uren werken. Dit is goed voor 10% van de totale reductie.
 4. Duurzaam business travel plan. Dit is goed voor 8% van de totale reductie.

Om in 2025 de CO2-uitstoot in scope 3 te verlagen met 15% en het kantoorafval met 10% te verlagen ten opzichte van 2019 worden de verschillende interventies verder uitgerold:

 1. Voedselverspilling. Gemiddeld wordt er in Nederlandse catering 10% van het voedsel verspild. Dit wordt veroorzaakt door het scheef lopen van inkopen, accuratesse van het voorraadsysteem, overmatig gereed product en (soms) beperkt inzicht in klantwensen. Daarom werkt ISS samen met de volgende partners:
  1. Winnow
  2. To Good To Go
  3. Instock
 2. Duurzaam eten en drinken. Een groot deel van onze CO2-uitstoot zit in eten en drinken. Daarom werkt ISS aan een ruimer plantaardig aanbod en één die beter past bij het seizoen. Daarnaast heeft ISS de Cool Food Pledge ondertekend. Dit betekent dat ISS beloofd alleen gecertificeerde palmolie, vrije-uitloopeieren en gecertificeerde vis in te kopen.
  1. Plantaardig eten & drinken
  2. Cool Food Pledge
  3. MVO Nederland – Natuurlijk eten en drinken
 3. Zero Waste. Afval is een groot deel van de uitstoot, omdat ISS ook (gedeeltelijk) verantwoordelijk is voor het afval bij klanten. Daarom werkt ISS samen met klanten en partners om meer verantwoord in te kopen, beter afval te scheiden en bewustwording van de grote hoeveelheden afval te verhogen.
  1. Plastic Pact
  2. Eerste plasticvrij bedrijfsrestaurant in Nederland
  3. Koffiebekers Pact
  4. Koplopers FM Zero Waste

Alle interventies worden ondersteund met een doorlopend programma om het bewustzijn van impact op klimaat te verhogen.

People

Onze initiatieven richting de mensen binnen en buiten onze organisatie.

HSEQ Beleidsverklaring

De HSEQ beleidsverklaring is het uitgangspunt van ons HSEQ-managementsysteem.

Preview van de HSEQ beleidsverklaring van ISS

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij kennis nemen van het HSEQ-beleid en hun verantwoordelijkheid nemen voor de planning en uitvoering van de activiteiten die de risico’s verkleinen, de kansen optimaliseren en de milieugevolgen terugdringen of wegnemen.

Ronald McDonald Huis Utrecht

Logo Ronald McDonald Huis Utrecht

ISS Facility Services steunt het Ronald McDonald Huis in Utrecht door deel te nemen aan Business Breakfast Club Utrecht en daaruit voorkomende acties. In Ronald McDonald Huis Utrecht logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis of het Prinses Máxima Centrum. Hier zijn ze dag en nacht op loopafstand van het ziekenhuisbed. Om een verhaaltje voor te lezen. Om een nachtzoen te geven. Of voor het moment dat elke seconde telt.

Zelfverklaring ISS

ISS is aangesloten bij Schoonmakend Nederland en voldoet aan de eisen van het Keurmerk Schoon. Dit keurmerk helpt ISS zich te profileren bij opdrachtgevers als vakkundig bedrijf, dat netjes omgaat met onder andere dienstverlening, personeel en administratie. De risico’s voor ketenaansprakelijkheid worden hierdoor tot een minimum beperkt (zoals, werken met mensen die hier mogen werken). Als lid van Schoonmakend Nederland wordt ISS jaarlijks door een onafhankelijke instelling gecontroleerd. Het Keurmerk Schoon bestaat uit:

NEN 4400-1 (SNA-norm)

Keurmerk van de Stichting Normering Arbeid om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Ondertekenaars van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf leggen verantwoording af over de toepassing van de Code. Dit gebeurt één keer per jaar in een zelfverklaring. Lees de 'Code Verantwoordelijk Marktgedrag'.

Specifieke eisen voor schoonmaakbranche

Eisen over bijvoorbeeld communicatie tussen ISS en de opdrachtgever, het meten van kwaliteit van schoonmaakonderhoud, het beschikken over de juiste verzekeringen en het juist toepassen van de cao.