SAMFUNNSANSVAR

Hvordan ISS forandrer livet til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

ISS ES Juan window ISS iberia

Med sunn fornuft og fokus på mangfold hjelper ISS i Spania hundrevis av mennesker med nedsatt funksjonsevne å kommet seg ut i jobb og styrke sin uavhengighet, og viser at et arbeidsmiljø der alle kan bidra handler like mye om holdning som om politikk.

I dag er Juan Martinez en erfaren vindusvasker hos ISS i Spania, og han er en del av et effektivt team som har ansvar for renhold i en bank i Madrid. Men for noen år siden var Juan arbeidsledig og fortvilet over sin situasjon. Problemet var at Juan lider av problemer med korttidsminnet. Han er i fult kapabel til å lære og utføre arbeidsoppgaver, han kan bare ikke huske om han har gjort dem i dag. 

Da Juan kom til ISS i Spania, fant lederen hans, Brigida Maldonado, en enkel løsning – et system med gummistrikk på dørhåndtakene for å registrere at Juan er ferdig med et rom. For Juan har systemet fra ISS og Brigida hatt en positivt innvirkning på livet. 

«Når du har en jobb, føler du deg mye bedre. Du føler at du gjør noe nyttig. Å få en jobb har betydd veldig mye for livet mitt. Jeg er glad for at jeg har kommet til et selskap hvor jeg føler meg bekvem. Jeg er gladere og mye mer avslappet enn før», sier han.

En del av kulturen 

Juan er en av nærmere 2 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne som jobber i ISS i Spania. De utgjør ca. 5,5 % av arbeidsstyrken. Dette er godt over nivået på 2% som kreves av loven, men fortsatt under selskapets mål på 6,1% – den samme prosentandelen av mennesker med funksjonshemming i befolkningen i yrkesaktiv alder.  

I følge Eulalia Devesa, Social Corporate Responsibility Director, handler ikke mangfoldet i ISS Spania om å nå målene. Det er resultatet av å kontinuerlig styrke og støtte en kultur som inkluderer mennesker med forskjellig bakgrunn og evner. 

«Vårt første mål er å inkludere alle, som individer. Å bygge en inkluderende arbeidsplass der folk kan knytte kontakter, føle seg verdsatt og bidra, er en naturlig del av kulturen vår og noe alle her føler seg stolte av. Ja, vi har mål, policyer og prosesser på plass, men en forpliktelse til mangfold og inkludering overalt på arbeidsplassen er det som driver dem», sier Eulalia. 

Vårt første mål er å inkludere alle som mennesker – det er en naturlig del av kulturen vår.

Eulalia Devesa, Social Corporate Responsibility Director, ISS Spania
Styrken av selvstendighet 

Denne kulturen har en betydelig innvirkning. Fundación Once, den største beslutningsgruppen for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Spania, og PriceWaterhouseCoopers gjennomførte nylig en studie for å måle innvirkningen sysselsetting kan ha på mennesker med disse utfordringene. 

Som en del av studien ble en rekke ansatte med funksjonsnedsettelser hos ISS Spania bedt om å rangere livskvaliteten (QoL) på en skala fra 1–100. I gjennomsnitt satte de ansatte livskvaliteten til 68,2 før de begynte i ISS. Dette steg til 85 – en økning på 15,6 prosent – etter at de startet i ISS. De mest verdsatte forbedringene ble oppgitt å være personlig utvikling, følelsesmessig velvære, inntekt og sosial interaksjon.  

«Resultatene viser hvor stor innvirkning det å ha en jobb kan ha på en persons selvtillit og velvære», sier Eulalia. «Mange av oss kan ta disse følelsene for gitt, men hvis du blir fratatt sjansen til å jobbe, føler du deg ikke lenger nyttig eller handlingskraftig. Det er veldig gledelig å være en del av et selskap og en kultur som hjelper til på denne måten.» 

Å gi flere et formål og en sjanse til å bidra 

ISS Spania arbeider tett med Fundación Once og andre organisasjoner for å sikre god integrering og opplæring for alle ansatte. Og som Eulalia forklarer, er det mange ansatte i ISS som bidrar til at folk føler seg velkomne og en del av teamet. 

«Vi vurderer prosessene våre kontinuerlig for å sikre at de fungerer for alle ansatte», sier hun. «Kommunikasjon er et godt eksempel. Nesten 300 av kollegene våre er døve eller hørselshemmede, så vi må justere måten vi kommuniserer på. Vanligvis er det bare snakk om sunn fornuft – for eksempel å legge til undertekster i informasjonsfilmer. Nøkkelen er å gjøre det mulig for alle å føle seg inkludert og ha sjansen til å bidra.» 

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avregistrere deg når som helst.

Registrer deg her

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

PEOPLE MAKE PLACES

Mer enn 60K kunder fordelt på 30+ land