SAMFUNNSANSVAR

Hvordan ansettelser for mangfold og inkludering gjør at verden fungerer bedre

I Nederland jobber vi tett med kunder og myndigheter for å hjelpe mennesker som ellers har begrensede jobbmuligheter.

Hiring for diversity and inclusion
I ISS bruker vi mye tid på skape en arbeidskultur hvor alle føler at de blir hørt og får støtte, uansett hvilken bakgrunn eller utdannelse de har. Sammen med kundene jobber vi for å være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. 

Edwin van der Pol, Manager of Social Innovation i ISS Netherland, forteller om rekrutteringsinnsatsen med fokus på mangfold og inkludering, samt kontinuerlig utvikling og støtte til medarbeiderne for langvarige og engasjerende karrierer.

Inkludering skaper innovasjon 

Mangfold og inkludering handler om å omfavne alle måtene vi er ulike på – både de synlige og de usynlige. Vi ser inkludering og mangfold i den bredeste form, som omfatter alt fra alder og kjønn, til seksuell legning og fysisk evne.  

På hovedkontoret til ISS i Nederland arbeider Edwin og teamet hans med det vi kaller «Diversity & Inclusion as a Service». Dette innebærer å skape prosjekter og muligheter for mennesker som ellers kan ha vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. 

«Det er vårt ansvar å sørge for at arbeidsstyrken vår gjenspeiler mangfoldet i samfunnet», sier Edwin. «Vi erkjenner at hver person har unike styrker, og vi velger å omfavne disse styrkene i måten vi driver virksomheten på.»

Fordelene med en mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke er mange og godt dokumenterte. Vår egen forskning har vist at bedrifter som fokuserer på  mangfold presterer bedre økonomisk, er mer kreative og er flinkere til å fremme sterke forretningsforhold.

«Verdien av å ansette mennesker med forskjellige bakgrunner, kan være veldig gunstig for bedriftene. Det skaper alternative tenkemåter og nye perspektiver som ofte fører til innovasjon. Det er ikke alltid lett, men det er sunt for samfunnet og for organisasjonen vår.»

Å skape en mangfoldig arbeidsstyrke 

ISS startet med «Diversity & Inclusion as a Service» i 2015. I følge Edwin, ble beslutningen om å starte tilbudet av denne tjenesten drevet av gode intensjoner, lovpåleggelser og av kundene selv. 

Kundene våre ønsket en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Og da en ny lov ble vedtatt i Nederland for å hjelpe vanskeligstilte mennesker med å finne arbeid, begynte vi å samarbeide og opprettet en avdeling for å sette denne visjonen ut i livet.» 

Rundt om i verden investerer ISS i sosiale innovasjonsprosjekter i samarbeid med regionale arbeidsmarkeder, lokale og nasjonale myndigheter og andre enheter. I Nederland har ett av disse prosjektene blitt til Top Academy der ISS jobber i sammen med bedrifter og skoler for å tilby yrkesfaglig- og praktisk utdanning. Deltakerne blir tilbudt muligheter i en rekke bransjer – fra catering og hagearkitektur, til bedrifter, banker og mye mer. 

«Top Academy er et prosjekt vi er veldig stolte av», sier Edwin. «Hvert år tar vi inn rundt 40 studenter som mangler kvalifikasjoner til programmet og gjennomfører opplæring ute hos kundene. Dette er til stor nytte for både ISS, kundene, medarbeiderne og familiene deres, og i tillegg har det mange fordeler for samfunnet generelt.» 

Top Academy har en enorm verdi for alle involverte, og er et godt eksempel på kraften i samarbeidet med kunder som PwC:

«Jeg er veldig stolt av Top Academy», sier Marjolein Kurstjens, Demand Manager Facility Management i PwC Nederland. Hvert år har vi totalt 12 studenter fra flere praksis-skoler i Rotterdam-området som jobber daglig på kontoret vårt der. 

Studentene deler tiden mellom skole, læring på arbeidsplassen og praktiske leksjoner på kontoret, med lærere som kommer til PwC for å undervise. Denne balansen mellom akademisk og veiledet opplæring på stedet, har vist seg å være effektiv for studentene.

«Med intensiv veiledning og coaching skaper vi tillit og nærmest ser talentene deres blomstre og selvtilliten øke», sier Marjolein. «Når de fullfører denne reisen, får de et flott diplom. Enda viktigere er at de får dokumentert relevant arbeidserfaring i en krevende og kompleks organisasjon. Dette gir dem en flott start på en videre karriere. Flere studenter gikk i fjor videre for å ta nye kurs, eller til en jobb i ISS.» 

Med intensiv veiledning og coaching kan vi skape mye tillit og nærmest se talentene deres blomstre og selvtilliten øker.

Marjolein Kurstjens, Demand Manager Facility Management, PwC Nederland
Hjelp og støtte til suksess 

På Enexis' kontor i Den Bosch, jobber Sultan med ISS' mattjenester i Diversity & Inclusion-programmet. Hennes rolle er å organisere bedriftens lunsj, bestille forsyninger og legge til rette for serveringsprosessen. Sultan har psykiske helsevansker og angst, og drar nytte av den ekstra støtten som hennes kolleger og ledere gir. 
 
«Da jeg startet i ISS var jeg veldig usikker. Jeg hadde angst for å dra på jobb, og jeg trodde virkelig jeg ikke kunne være til nytte på arbeidsplassen», forteller Sultan. «Men bare kort tid etter så jeg på meg selv med andre øyne. Jeg ble tryggere og begynte virkelig å glede meg over arbeidet mitt. Jeg kom godt overens med alle kollegene mine, og atmosfæren var positiv og engasjerende.»

For Sultan gir den nye rollen henne en mulighet til å komme seg ut av komfortsonen og finne engasjerende arbeid i et trygt og støttende miljø. 

«ISS ga meg sjansen til å utvikle meg som person og lære nye ting innen catering. Hvis jeg trengte hjelp, var kollegene mine alltid tilgjengelige for å hjelpe og støtte meg. ISS Diversity & Inclusion-programmet ga meg også en coach som kunne støtte meg og lederen min for å sikre videre utvikling.»

Sultan er en av over 400 personer som fikk jobb i 2019 basert på Diversity & Inclusion-programmet i Nederland. Programmet har blitt så godt mottatt at det ble tildelt Rockefeller Foundations Global Global Impact Sourcing Award i 2019, og anerkjente vår innsats for å ansette og tilby karriereutviklingsmuligheter til mennesker som ellers har begrensede muligheter for bærekraftig sysselsetting. 

Edwin mener at programmets suksess i stor grad drives av ISS' holistiske tilnærming til inkludering og mangfold. 

«Inkludering har høy prioritet i ISS. Det er så viktig at denne tilnærmingen er ekte og støttes av alle ansatte, ikke bare ovenfra og ned.»

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avregistrere deg når som helst.

Registrer deg her

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

PEOPLE MAKE PLACES

Mer enn 60K kunder fordelt på 30+ land