Kundeeksempel

Maasvalakte II av APM Terminals

En av verdens største havner var på utkikk etter en partner som kunne hjelpe dem å sikre åpenhet og samtidig redusere kostnadene og øke effektiviteten. Med våre integrerte Facility Management-tjenester fikk Maasvlakte II en helhetlig løsning som holder folk fornøyde. Driften av terminalene går sømløst og skaper frihet slik at arbeiderne kan fokusere på kjernevirksomheten. 

APM Terminals MVII
Fokus på åpenhet  

APM Terminals driver et av de største havneanleggene og integrerte innenlandske servicenettverket i verden. Selskapet har hovedkontor i Haag, Nederland, har 74 terminaler i sitt globale nettverk og håndterer rundt 250 fartøyanløp hver dag.  

Kunden ønsket én enkelt tjenesteleverandør som kunne tilby skalerbare Facility Management-tjenester på de to store terminalene i Nederland – Rotterdam og Maasvlakte II.  

Maaike Muller-Schoel, Key Account Manager hos ISS i Nederland, forteller hvordan vår integrerte tjenesteløsning banet vei for forretningssuksess. 

Vi startet med å tilby tekniske tjenester i og rundt Maasvlakte II-terminalen, og koordinerte alt fra vår 24-timers ISS-servicedesk. Fra vedlikehold av bygninger og eiendommer til elektriske installasjoner og avfallshåndtering; hver av disse tjenestene blir levert av våre egne dyktige medarbeidere – et sterkt team av ingeniørspesialister og tekniske eksperter.  

«Dette var et relativt nytt tjenestetilbud for oss i Nederland. Aldri før hadde vi vært ansvarlige for sivilt vedlikehold på et så stort uteområde», forteller Maaike. «Men takket være godt samarbeid med kunden og våre egne dyktige mennesker, kunne vi levere tjenestene med stor suksess.»  

Et år senere hadde vi hjulpet kunden å oppnå 5% kostnadsbesparelse og med flere besparelser på gang, og Maasvlakte II bestemte seg for å utvide kontrakten til å omfatte andre tjenester. Dette betød å koordinere alt fra mat og renhold til kontorrekvisita. Her fokuserte vi på å omvandle terminalen og havnen til mer enn bare et sted man går forbi, og vi skapte positive opplevelser for ansatte og besøkende. Suksessen med kontraktsforlengelsen gjenspeiles i vår siste kundetilfredshetsundersøkelse og i svarene fra Maasvlakte II-ansatte. 

«Vi ønsket oss en partner som kunne hjelpe oss med å redusere kostnadene samtidig som vi ønsket en godt ivaretatt og sikker terminal. Med dette samarbeidet er vi på rett spor og er sikre på at vi vil fortsette å realisere våre felles mål», sier Andre Langendoen, Director Procurement and Facilities i Maasvlakte II.

Med dette samarbeidet er vi på rett spor og er sikre på at vi vil fortsette å realisere våre felles mål.

Andre Langendoen, Director Procurement and Facilities i Maasvlakte II

Et samarbeid mellom to globale ledere  

Til tross for suksessen har kontrakten ikke vært uten utfordringer – særlig innen tekniske tjenester.  

Dette var første gang Maasvlakte II ønsket å outsource sine tekniske tjenester, så det var naturligvis et behov for oss å bygge tillit. Det er vanlig at mange tenker «Hvorfor ISS? Kan de virkelig gjøre det bedre enn vi kan selv?», forklarer Maaike.  

Gjennom ledelse av mennesker og å holde en åpen dialog, klarte Maaike og teamet hennes å omvandle problemstillinger til nye løsninger.  

Vi fokuserte på å forklare vår metode og vår måte å tenke på, slik at de skulle føle seg trygge med oss. Vi opererer alltid med full åpenhet, både når det gjelder marginer, rapporter og strategisk planlegging. Vår tilnærming er å være åpne med den tekniske forebyggende flerårsplanleggingen som hjelper Maasvlakte II til å gjøre kostnadene mer forutsigbare og redusere korrigerende vedlikeholdskostnader. Dette har vist seg å være svært viktig for å bygge tillit, og skaper et sterkere samarbeid mellom våre to organisasjoner.»   

Maaike hevder at mye av kontraktssuksessen har kommet på grunn av dette sunne samarbeidet – og ved å sette tydelige mål for fremtiden.    

«Samarbeidet vårt er som et godt ekteskap – det vil vare i veldig lang tid og bare vokse seg sterkere gjennom årene. Etterhvert som Maasvlakte II utvides, håper vi å fortsette å vokse med dem og støtte dem på reisen som leder innen havneinfrastruktur.» 

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avregistrere deg når som helst.

Registrer deg her

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

PEOPLE MAKE PLACES

Mer enn 60K kunder fordelt på 30+ land