Kundeeksempel

Desinfeksjonsteamene holder østeriske arbeidsplasser trygge under Covid-19

Covid-19 er en ny type trussel for arbeidsplassen. Som saneringseksperter reagerte vi raskt og satte inn spesialister for å sikre at transportsystemer, forsyningskjeder og arbeidsplasser forble trygge, inkludert våre østeriske desinfeksjonsteam og hygieneansvarlige.

DE_2020_Cleaning_Hygiene Stewart_PureSpace_August_2020

ISS har lang erfaring med å forhindre spredning av smittsomme sykdommer, inkludert SARS, Ebola og Svineinfluensa, spesielt i høyrisikoområder som flyplasser og omsorgsmiljøer. Så da Covid-19 slo inn over oss hadde vi allerede dokumenterte rutiner og verktøy, produkter og personlig verneutstyr på plass.

Dette førte til at våre kolleger i Østerrike opprettet desinfeksjonsteam – spesialiserte renholdseksperter som dekontaminerte eller desinfiserte bygningene hvis kundene våre var bekymret for et utbrudd. Dekontaminering og desinfisering spiller en nøkkelrolle for å hindre at viruset sprer seg og sikrer at kritiske tjenester, som transport- og forsyningskjeder, forblir operasjonelle.

«Vi har levert dekontamineringstjenester til flyplassen i Wien i mange år, også under Ebolaepidemien», forteller Bernd Steinreiber, Cleaning Excellence Manager og koordinator av de østeriske desinfeksjonsteamene. «Denne ekspertisen gjorde oss i stand til å reagere raskt på spredningen av Covid-19 og forberede oss på mulige saneringsoperasjoner over hele Østerrike.»

Balanserer responstid, budsjetter og sikkerhet

«Vi ble kontaktet av bekymrede kunder, både nye og eksisterende, som ønsket at teamene våre skulle være på plass så raskt som mulig for å sikre bygningene deres», forteller Bernd. «Vi jobbet hardt for å redusere responstiden til 24 timer samtidig som vi måtte garantere sikkerheten til teamene våre og kvaliteten på tjenestene våre.»

Forsyningskjeden var den første utfordringen. Renholds- og verneutstyr var i høy etterspørsel, og prisene økte, noe som medførte at Bernd og teamene hans kjempet mot budsjettbegrensninger og en tikkende klokke.

Dessuten, hos nye kunder, gikk desinfeksjonsteamene inn i bygninger de aldri før hadde sett. «Dette førte til nye utfordringer, fordi vi ikke visste hva vi trengte», forklarer Bernd. Så vi måtte vurdere alt vi forventet å møte basert på erfaring, og vi pakket med oss ekstrautstyr for å sikre at alle mulige behov ble dekket.

Utvidede team

Da Covid-19 slo inn over landet hadde ISS Østerrike 20 personer i desinfeksjonsteamene. Dette tallet økte raskt til 100, takket være fleksibiliteten og lagånden til kollegene våre.

Nye desinfeksjonsteam-medlemmer gikk gjennom et intensivt opplæringsprogram over to dager. En halv dag ble dedikert til renholdsrutiner og produkter; den resterende tiden var praktisk og tok nye kolleger gjennom alt de trengte å vite for å utføre jobben på en trygg måte. Medlemmene får løpende oppdateringer for å sikre at de er godt rustet til å gjøre jobben sin.

Sikkerhetsansvarlige

I tillegg til desinfeksjonsteamene i Østerrike, har vi opprettet en ny global tjeneste: Hygieneverter

Som tittelen antyder, er våre hygieneverter ambassadører for arbeidsplasshygiene og personlig hygiene. Du møter dem ofte i resepsjonen der de gir deg råd om personlig hygiene, som for eksempel vanlig håndvask. Og du vil se dem rundt i hele bygningen hvor de utfører inspeksjoner og rengjør berøringspunkter som dørhåndtak, skrivebord og printere flere ganger daglig.

«Tidligere ønsket ingen å se eller høre renholdspersonalet på kontorene sine», sier Bernd. «Derfor startet vi tidlig slik at vi var borte når folk kom på jobb, eller vi gikk inn etter at de har dratt hjem. Men nå er det helt annerledes. Alle blir glade for å se de hygienevertene fordi de får medarbeiderne til å føle seg trygge til enhver tid.»

Alle blir glade for å se våre hygieneverter fordi de får medarbeiderne til å føle seg trygge til enhver tid.

Bernd Steinreiber, Cleaning Excellence Manager og koordinator i de østeriske desinfeksjonsteamene

Personlig hygiene kommer først

Som et resultat av Covid-19 pandemien vurderer mange anleggsledere hvordan de skal opprettholde bygningshygiene og øke frekvensen av rengjøringen for å forhindre forurensningsproblemer og holde fasilitetene hygieniske og trygge. Vi gjør vårt ytterste for å tilby tjenestene de trenger for å klare det.

Som Bernd påpeker, spiller det imidlertid ingen rolle hvor ofte lokalene blir rengjort hvis folk ignorerer personlig hygiene.

«Hver renholdsplan må vurdere hvordan man kan oppmuntre folk til å vaske hendene regelmessig og ta andre forholdsregler for personlig hygiene. Dette er noe våre hygieneverter fortsetter å fokusere på ved å dele kunnskap og minne folk på hva de trenger å gjøre for å holde deg selv og sine kolleger trygge på arbeidsplassen.»

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avmelde deg når som helst.

Registrer deg her

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

PEOPLE MAKE PLACES

Over 60 000 kunder i mer enn 30 land