Blogg

Hvorfor arbeidsplassopplevelsen er viktigere enn noe sinne under Covid-19 pandemien

Arbeidsverdenen er i endring. Når arbeidsplassen skifter fra åpne landskap til avsidesliggende rom, hvordan opprettholder vi en god bedriftskultur, positivt engasjement og støtter følelsen av tilhørighet?

Home Office deck

Arbeidsplassopplevelsene er limet som binder organisasjonskulturen sammen. Gjennom servicemomenter, arrangementer for ansatte og god design av lokalene, kan arbeidsplassen bli mer enn bare vegger og skrivebord – den blir en plass der folk kan gjøre sitt beste og mest produktive arbeid Samtidig som de trives med det de gjør.

Men i en verden der stadig flere fagpersoner møtes på nettet, trenger vi egentlig gode arbeidsplass-opplevelser? Skal vi tro Signe Adamsen, Head of Workplace Experience i ISS, trenger vi det mer enn noen gang, og vi trenger en plan for god arbeidskultur både på arbeidsplassen og ved fjernarbeid.

En varig innvirkning på fremtidens arbeid

Covid-19 har gjort drastiske endringer i måten i jobber på. Takket være verdens største eksterne arbeidseksperiment, lærer vi hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Fysiske arbeidsplasser er ofte mye bedre for å skape sunne arbeidsdager for mennesker, med mer balanserte, næringsrike mattjenester, et mer ergonomisk arbeidsmiljø, bedre luftkvalitet og en rekke andre fordeler. Ansatte som ofte jobber hjemmefra kan oppleve mangel på samarbeid og kommunikasjon, og få en følelse av distanse og ensomhet som kan resultere i både psykiske og fysiske helseproblemer.

«Distansering fra arbeidsplassen, psykiske helseproblemer og dårlig teamarbeid er bare noen få av de prøvelsene arbeidstakere nå står overfor. Dette skaper problemer for de ansattes engasjement og kan medføre reelle kostnader for bedriftene – både når det gjelder tapt produktivitet, men også tap av talent når de ansatte ser etter nye og mer spennende muligheter.»

Konseptet med å jobbe hjemmefra har fått ekstra relevans de siste månedene, men overgangen til en hybridmodell med en blanding av arbeid på kontoret og hjemmefra har vært på agendaen i mange år, lenge før Covid-19. Fremskritt innen teknologi har spilt en stor rolle i denne utviklingen.

«Teknologien har muliggjort mer fleksible arbeidsforhold gjennom virtuelle møter og nettbaserte plattformer, så dagens ansatte har større muligheter for samarbeid og kommunikasjon», sier Signe. «Det bygger en bro mellom hjemmet, kontoret og til og med andre arbeidsplasser, for eksempel via samarbeidsløsninger.»

For arbeidsgivere som er villige til å tilby fjernarbeid, er det store fordeler når det gjelder å rekruttere og beholde topptalenter. I følge en fersk studie fra Slack, ønsker 72% av de spurte kunnskapsarbeiderne en kombinasjon av kontor- og fjernarbeid. En annen ny studie antyder at det å gi ansatte fleksibiliteten til å jobbe hvor som helst, kan øke produktiviteten med 4,4%.

Denne trenden må styres av arbeidsstrategier, både på kort og lang sikt. Vi ser en økt etterspørsel etter gode, individualiserte tjenesteopplevelser som støtter ansatte som jobber på kontoret, hjemme eller kanskje til og med på andre møteplasser i lokalsamfunnet – steder der valg av teknologi overstiger hjemmekontorets muligheter.

For ansatte som arbeider eksternt, vil erfaringene ha som mål å gi fleksibilitet i hvor og når de skal jobbe, støtte produktivitet, tilkoblingsmuligheter, fysisk og mental velvære, samt sikre at retningslinjene for bedriftens sikkerhet følges når man jobber utenfor kontoret. Det spiller også en avgjørende rolle i å pleie en sterk følelse av tilhørighet gjennom virtuelle hendelser, for eksempel happy hour-møter på fredag, spørrekonkurranser, yoga og andre fysiske aktiviteter.

For det fysiske kontoret vil det være behov for å understreke dets rolle som en gjensidig arena for samarbeid, kommunikasjon, innovasjon og uformelle møter som skal finne sted i mange formater og som dekker de varierte behovene til forskjellige samfunn og arbeidskulturer. 

Opplevelsen av arbeidsplassen er ikke en tilfeldighet. Den er i stor grad skreddersydd for den spesifikke kunden.

Signe Adamsen, Head of Workplace Experience, ISS Group

Koble sammen lokalsamfunnene

Siden økningen av fjernarbeid var godt i gang før Covid-19, har ISS allerede opparbeidet seg lang erfaring med kunder som utnytter fordelene ved dette nye arbeidslandskapet. Sammen med kunder og tjenesteteamene våre, fokuserer vi på å skape minneverdige arbeidsopplevelser som resulterer i en tilfreds og produktiv arbeidsstyrke – uavhengig om arbeidsplassen er fysisk eller virtuell.

Samfunnsbygging er kjernen i vår tilnærming. Fra ideer i liten skala til globale initiativer, har vårt Workplace Experience-team en 360-graders tilnærming til å bygge broer mellom «arbeid på ett sted» til «arbeid i et fellesskap.»

«Vi samarbeider med kundene våre for å støtte deres overordnede forretningsstrategi, lage en plan basert på deres behov og hvor de vil være», sier Signe. «Opplevelsen av arbeidsplassen er ikke en tilfeldighet. Den er i stor grad skreddersydd for den spesifikke kunden.»

I tillegg til å gi praktisk støtte for å tilpasse en hybrid arbeidskultur, levere hjemmekontorutstyr og etablere produktive samarbeidsoppsett, gir ISS råd til kunder om hvordan de skal formulere nye eksterne og lokale arbeidsstrategier. Overgangen til en ny hybrid tilnærming til arbeid på kontoret og fjernarbeid, krever nøye planlegging.

Arbeidsplassen i ny definisjon

Måten vi jobber på og hvor vi jobber forandrer seg, og det finnes ingen enkel, universal løsning på utfordringene vi alle står overfor. Fremover må arbeidsplassen være verdt å reise til – en menneskesentrert opplevelse der ansatte føler seg trygge, sunne og motiverte. Det må være et sted der design kan fremme sunn oppførsel og tilby et bredt spekter av løsninger for å hjelpe hver medarbeider å yte sitt beste.

KPI-ene vil forbli de samme som før Covid-19: Tiltrekke og beholde de rette menneskene og sørge for at de er produktive samtidig som man fokuserer på kostnadseffektivitet, åpenhet, merkevarebeskyttelse og konsekvens. Imidlertid vil organisasjonene være nødt til å tilnærme seg dette med større oppmerksomhet på enkeltpersonenes helse og velvære. Å skape tryggere og sunnere arbeidsmiljøer etter Covid-19, betyr også å oppfylle høyere krav til bærekraft, fleksibilitet og gode serviceopplevelser, uavhengig av hvor folk velger å jobbe.

Hold deg oppdatert

Registrer deg for siste nytt fra ISS. Du kan avmelde deg når som helst.

Registrer deg her

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

PEOPLE MAKE PLACES

Over 60 000 kunder i mer enn 30 land