LEVERANDØRRELASJONER

Et samarbeid basert på høye standarder

Merkevarebeskyttelse og risikokontroll er et av våre viktigste verdiforslag. Med tydelig fokus på kundenes behov, driver vi en målrettet leverandørstrategi og en helt integrert global forsyningskjede i henhold til prinsippene om god selskapsstyring.

For suppliers_Graded

KUNDEEKSEMPEL:

Vi sørger for tilstrekkelig verneutstyr under Covid 19-pandemien

I krisetider viser organisasjoner sine verdier veldig tydelig og veldig raskt. Fra starten av Covid 19-pandemien har ISS' Supply Chain & Procurement-teamet hjulpet mange kunder å holde driften i gang ved å tilby nødvendig utstyr for å betjene mennesker og bygg på tryggest mulig måte.

Les mer
Disinfection Services

LEVERANDØRRELASJONER

Vi sikrer en sterk og åpen forsyningskjede

Vi ønsker å være gode og ansvarlige borgere i alle samfunn hvor vi opererer, og vi forventer at leverandørene våre gjør det samme. Målet vårt er å ha en åpen forsyningskjede og sikre overholdelse av de høyeste etiske standardene slik de kommer til uttrykk i ISS Supplier Code of Conduct.

ISS ProcurePASS   

ISS ProcurePASS er en vanlig, åpen løsning for etterlevelse og godkjenning i landene som ISS befinner seg i. Web-plattformen for risikostyring i forsyningskjeder, ProcurePASS, støtter våre kunders voksende behov direkte og forbedrer verdifulle leverandørforhold, samsvar- og kvalitetsstandarder.   

ISS Supplier Code of Conduct

Last ned ISS Supplier Code of Conduct på ditt lokale språk nedenfor.

Last ned her

Historier om mennesker, arbeidsplasser og planeten vår

PEOPLE MAKE PLACES

Over 40.500 kunder i mer enn 30 land