ammattilaisemme

Rohkaisemme naisia yötöihin Intiassa

ISS takaa aina kaikille ammattilaisilleen turvalliset työskentelyolosuhteet – riippumatta siitä, missä ja mihin aikaan päivästä työtä tehdään. Mutta Intiassa monet yötyötä tekevät naiset joutuvat usein olemaan huolissaan turvallisuutensa puolesta. Turvallisuuspalveluista vastaavan Jeena Nambiarin ansiosta naisten turvallisuuskokemus yövuorojen aikana on parantunut.

India-night-guards-story

Naisvartijat turvallisuutta edistämässä

Jeena Nambiar johtaa yli tuhannen turvallisuuspalveluammattilaisen organisaatiota Etelä-Intiassa. Hän vastaa myös 600 ISS:läisen tiimistä, joka työskentelee teollisuuden avainasiakkaalle sekä valvoo turvallisuutta asiakkaan toimistoissa ja syrjäseudulla sijaitsevissa tuotantotiloissa, joissa ei ole yhtään tavatonta törmätä villieläimiin.

Jeena on myös perustanut naisvartijoista koostuvan tiimin asiakkaan tehdaskohteeseen. Ennen kuin ISS alkoi hoitaa tilojen yövartiointia, vain harva asiakkaan naispuolisista työntekijöistä uskaltautui töihin yövuoroon. Tiimin perustamisen jälkeen naispuolisille tehtaan työntekijöille kerrottiin, että he saisivat yövuorojensa tueksi naispuolisen vartijatiimin. Se herätti työntekijöiden luottamuksen, ja naisten määrä yövuoroissa on lisääntynyt huomattavasti.

Jos hän pystyy siihen, pystymme mekin!

Esimerkillä ja kommunikoinnilla johtamista

Siinä missä Jeenan naisvartijatiimi on auttanut asiakkaan työntekijöitä tuntemaan olonsa turvallisemmaksi, hän itse on onnistunut lisäämään turvallisuudentunnetta tiiminsä sisällä. "Jos hän pystyy siihen, mekin pystymme" – tämän luottamuksen osoituksen pohjalle Jeenan tiimit rakentuvat. "Sen sijaan että johdan vain ylhäältä päin, tehtävänäni on saada tiimini kokemaan, että olen osa heitä", Jeena jatkaa. Kyse on oikeanlaisesta viestimisestä kollegoiden, tiimien ja asiakkaan kesken. Jeenan tiimi tietää, että hän on heidän kanssaan koko ajan – yökierroksilla tehtaissa, tiimien välisessä kanssakäymisessä ja tarjoamassa tukeaan jos jollakulla on huolia. Jeenan käytännönläheinen johtajuus näkyy myös tiimityön ulkopuolelle: kaikki tietävät, että Jeena on myös ystävä.

Monipuolisen juridisen työtaustansa ansiosta – hänellä on kokemusta muun muassa Intian armeijan palveluksessa – Jeenalle on luontevaa ottaa hoitaakseen monenlaisia vastuita. Johtajan tehtävän lisäksi hän tukee työtovereitaan ja asiakkaitaan erilaisissa tietoon perustuvissa päätöksentekotilanteissa. Tieto on taitoa, ja tieto on valtaa, Jeena sanoo. Jeena osoittaa kaikessa tekemisessään huolellisuutta ja ammattimaisuutta, oli hän valvontatehtävissä, kehittämässä riskienhallintasuunnitelmaa tai ohjeistamassa tiimiään.

ISS:n osallistava ja tukea antava kulttuuri
Jeena tuli ISS:lle, koska häntä kiehtoi mentoroinnin kulttuuri. Hänestä on hienoa työskennellä esimiehensä kanssa, joka on ennemminkin ystävä, mentori ja opastaja. Tällaista suhdetta hän pyrkii luomaan tiimiinsäkin. Monista vastuistaan huolimatta Jeena kokee johtamisen helpoksi. "Vähän sama kuin miettisin, mitä söisin tänään aamiaiseksi. Herään valmistautuneena ja kartoitan, mitä seuraavaksi pitää tehdä." Hänelle myös ISS:n osallistava kulttuuri on tärkeä. Hän kertoo kollegoiden olleen hänelle kuin perheenjäseniä heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

Tukea antavan kulttuurin lisäksi ISS tukee Jeenan naisvartijatiimiä tarjoamalla kuljetuspalvelua kotoa töihin ja takaisin. Se on tärkeää alueilla, jossa naisten on turvatonta liikkua öisin. Lisäksi heille tarjotaan säännöllistä täydennyskoulutusta itsepuolustuksesta sekä ahdistelutapausten käsittelystä työpaikalla. Turvallisuuspäälliköt ovat jatkuvassa yhteydessä tiimeihinsä, ja naispuolisille kollegoille tarjotaan huolella laadittu hätäkutsujärjestelmä, joka on toiminnassa vuorokauden ympäri. 

Pysy ajan tasalla

Tilaa ISS:n uutiskirje. Voit perua uutiskirjeen milloin tahansa.

ME LUOMME TILOJA, JOISSA  ON HYVÄ OLLA.

Yli 40.5 tuhatta asiakasta yli 30 maassa